Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we etnisch-culturele minderheden?

Adviesraad Samenleven in diversiteit.

De adviesraad Samenleven en Diversiteit van de VGC brengt advies uit over thema’s die gelinkt zijn aan het VGC-beleid rond samenleven en diversiteit. Dit advies wordt gegeven op vraag van het College van de VGC, op vraag van de administratie van de VGC of op eigen initiatief.

Stuurgroep traject dekolonisatie in het kader van lokaal cultuurbeleid

Het leertraject ‘Dekoloniseer je gemeente’ geeft inzicht in het complexe concept ‘dekolonisering’ en reikt vervolgens concrete voorstellen aan om die blinde vlek te doorbreken en aan te pakken vanuit de lokale realiteit.

Overleg Cultuursensitieve Zorg – Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg 

Om een goede kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan iedereen, vraagt dit aandacht voor cultuursensitieve zorg. Hoe kun je je cultuursensitieve vaardigheden verbeteren? Wat verstaan we eigenlijk onder cultuursensitieve zorg? Is dit zo anders als zorg leveren op maat?  Ben je je voldoende bewust van je eigen gekleurde bril? Via dit overleg, bespreekt LEVL samen met haar partners hoe kwaliteitsvolle en cultuur sensitieve zorg in Brussel kan aangeboden worden.