Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we etnisch-culturele minderheden?

De Vlaamse Onderwijsraad – de Commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen- en de Raad Basisonderwijs.

LEVL neemt deel aan de vergaderingen in de Vlaamse Onderwijsraad en meer bepaald de Commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen en de Raad Basisonderwijs.

Raadgevend Comité Opgroeien

LEVL is ook lid van het Raadgevend Comité Opgroeien en neemt deel aan het overleg met andere cliëntorganisaties.