Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we etnisch-culturele minderheden?

Partners waarmee we regelmatig overleg hebben en waar we de stem van etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen:

NAPAR-coalitie

De coalitie voor een Interfederaal actieplan tegen racisme is samengesteld uit een zestigtal Belgische organisaties. Het voert pleitbezorgingsacties uit voor een interfederaal actieplan tegen racisme.

Platform Praktijktesten

Het platform is een actieplatform dat bestaat uit de organisaties çavaria, ella, GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, LEVL, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw en het Vlaams Huurdersplatform.  Ze gaan de strijd aan tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op de arbeids- en woonmarkt. Ze pleiten voor de inzet van praktijktesten en mystery calling/shopping in de strijd tegen discriminatie.

Unia begeleidingscommissie racisme

Deze commissie bestaande uit middenveld organisaties begeleidt binnen Unia de opvolging van het VN-verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 1966.

Expertencommissie evaluatie anti-discriminatiewetten

LEVL heeft een vertegenwoordiger in de expertencommissie die door de federale regering werd belast met de evaluatie van de anti-racisme, anti-discriminatie en genderwet van 2007.

ENAR – European Network Against Racism

ENAR is het enige pan-Europese antiracisenetwerk dat pleit voor rassengelijkheid combineert met het vergemakkelijken van samenwerking tussen actoren van de civiele maatschappij tegen racisme in Europa. De organisatie werd in 1998 opgericht door activisten aan de basis met als doel wettelijke veranderingen op Europees niveau te bewerkstelligen en beslissende vooruitgang te boeken in de richting van rassengelijkheid in alle lidstaten van de EU. Sindsdien is ENAR gegroeid en heeft het veel bereikt.

Platform Ethnic Profiling 

Met het platform ‘Stop etnisch profileren’ bundelen 7 organisaties (Amnesty International Vlaanderen, MRAX, LEVL, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Uit De Marge, JES) en activist Yassine Boubout hun krachten in de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.