Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we etnisch-culturele minderheden?

Partners waarmee we regelmatig overleg hebben en waar we de stem van etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen:

Vlaamse huurdersplatformen

Het Vlaams Huurdersplatform (VHP) ondersteunt de werking van de huurdersbonden en het netwerk van sociale huurders (VIVAS – Vereniging van Inwoners VAn Sociale woningen). 

Netwerk Tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen samen met het uiteindelijke doel armoede uit te bannen.

Unia

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie en bevordert de gelijke kansen.

Saamo

Samen met mensen in een kwetsbare positie ontwikkelen de opbouwwerkers van SAAMO modellen, geven ze een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen ze aan publieke bewustwording.

De Woonzaak

Woonzaak pleit voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen, want wonen is een grondrecht.