Ga naar de inhoud

2 mentoren groepsopvang baby’s en peuters bij het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk 60 à 100% (samen 170%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 28 May 2024
Uiterlijke datum 13 June 2024

Beschrijving

Karel de Grote Hogeschool, dat zijn 6 onderzoekscentra, 7 campussen, 48 afstudeerrichtingen, meer dan 100 bijscholingsmogelijkheden, circa 13500 studenten en 1500 medewerkers.

KdG kiest voluit voor groei van kwaliteitsvol onderzoek met maatschappelijke impact en een context waar samenwerken en inclusie centraal staan.

Het onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk werkt mee aan onderstaand nieuw project.De Vlaamse regering besliste recent extra budget in te zetten om de kinderopvang te versterken door de kindratio (d.i. het aantal kinderen per kinderbegeleider) te verlagen. Dit betekent dat er extra gekwalificeerde kinderbegeleiders tewerkgesteld kunnen worden.

De kinderopvang zet daarbij in op zij-instroom, ook van personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders te ondersteunen in hun traject tot het behalen van de kwalificatie en het bevorderen van de taalkennis Nederlands, zijn er projectsubsidies om tijdelijk mentoren te schakelen.

Ben jij de geknipte collega om kinderbegeleiders in opleiding uit de Provincie Antwerpen te begeleiden tijdens hun volledige traject? Lees dan zeker verder!

Als mentor begeleid je kinderbegeleiders tijdens het volledige traject om kwalificaties te behalen.

Wat doe je concreet?

  • Je trekt kandidaat kinderbegeleiders aan en screent hen op hun competenties van de beroepskwalificatie en hun kennis Nederlands.
  • Je begeleidt en ondersteunt niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders gedurende hun gehele traject, ook ter plekke.
  • Je organiseert en begeleidt het werkplekleren, de stage en de mogelijkheden om kennis Nederlands te ontwikkelen.
  • Je bevordert de samenwerking tussen de opleiding, de werkplek, de kinderbegeleider en andere relevante actoren.
  • Je leidt toe naar reguliere tewerkstelling in de kinderopvang.
  • Je werkt samen met andere mentoren en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af.
  • Je zorgt voor een correcte administratie en registratie en brengt tijdig verslag uit.

Je neemt deel aan professionaliseringsinitiatieven en overlegmomenten van Mentes en van KdG.

Meer info via https://www.kdg.be/werken-bij-kdg

Location

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen