Ga naar de inhoud

Adjunct van de directeur Samenleven en Diversiteit

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 2 February 2024
Uiterlijke datum 25 February 2024

Beschrijving

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin met het oog op de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de gezondheid, van de levenskwaliteit van het jonge kind en zijn zorgomgeving, van samenleven in diversiteit en het scheppen van kansen om maatschappelijke achterstelling en (kans)armoede op te lossen of te voorkomen.

In dit beleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidsopties implementeren in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie.

De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin draagt bij tot de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie.

Wat doe je?

Als adjunct van de directeur lever je beleidsvoorbereidend, -uitvoerend en –evaluerend werk rond het beleid inzake samenleven in diversiteit (ook vaak integratiebeleid genoemd). Je gaat aan de slag in het team Samenleven en Diversiteit.

Meer concreet werk je aan initiatieven en projecten rond:

− Het werken aan toegankelijkheid en gelijke kansen door het wegwerken van drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond.

− Het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie.

− Het bevorderen van de sociale samenhang.

− Het voeren van een onderbouwd, afgestemd en gecoördineerd integratiebeleid.

Opdrachten:

  • Je werkt mee aan het conceptueel ontwikkelen van beleidsthema’s:
  • Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe partners: o.a. ter beschikking stellen van expertise, netwerk en goede praktijken m.b.t. toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit, afstemming met andere overheden.

Meer informatie over deze vacature en andere vind je op onze website.

Location

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel