Ga naar de inhoud

Administratief ondersteuner voor Bind-Kracht – 20% (m/v/x)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 23 November 2022
Uiterlijke datum 7 December 2022

Beschrijving

Bind-Kracht is een samenwerkingsverband van onderzoekers, docenten, externe trainers en ervaringsdeskundigen in armoede. Bind-Kracht wil hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog. Het ankerpunt van Bind-Kracht zit op de Karel de Grote Hogeschool, in het Onderzoekscentrum Sociale Inclusie.

Je bent de aanspreekfiguur voor coaches (ervaringsdeskundigen) en trainers betrokken bij Bind-Kracht en voor medewerkers KdG-breed voor het administratieve luik van de werking. Je staat in voor het vrijwilligersbeleid van Bind-Kracht.

Wat doe je concreet? Een greep uit je brede takenpakket:

  • Je beheert de mailbox van Bind-Kracht en bespreekt nieuwe vragen naar vorming met de coördinator van Bind-Kracht.
  • Je maakt overzichtsdocumenten op voor rapportering aan de subsidiërende overheden.
  • Je neemt deel aan overlegmomenten en maakt het verslag.
  • Je neemt een actieve rol op:

o  in de interne en externe communicatie

o  in het digitaal documenten- en rechtenbeheer

o  als voorbereider in het aankoopproces

  • Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers en verzorgt het vrijwilligersbeleid.

o  Je maakt de vrijwilligersovereenkomsten op en volgt hun uitbetaling op

o  Je maakt attesten voor de vrijwilligersinzet en betalingsoverzichten op

o  Je zorgt voor de aankoop van railpassen en volgt het gebruik hiervan op

  • Je ondersteunt de trainers bij hun contacten met opdrachtgevers, in hun zoektocht naar coaches en in het overleg met de dienst MDO.
  • Je werkt in nauw overleg met de coördinator van Bind-Kracht. Zij is de verantwoordelijke voor jouw aansturing.

IInteresse? Meer info op www.kdg.be/werken-bij-kdg.

Location

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen