Ga naar de inhoud

Adviseur onderzoek – 100% (m/v/x)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 27 June 2022
Uiterlijke datum 21 August 2022

Beschrijving

Karel de Grote hogeschool is een warme en ambitieuze leer- en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met meer dan 1550 collega’s en voor ruim 13 000 studenten. We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs, waarbij we volgende generaties inspireren en mee bouwen aan de toekomst en waar ruimte voor is voor groei.
We geloven dat diversiteit en inclusie ons beter, sterker en talentvoller maken. En onze bijdrage aan de samenleving rijker dan ooit. We willen het beste uit jou en uit onszelf halen en samen groeien. En daarvoor hebben we jou nodig.

We zoeken een collega om ons te versterken en aan de slag te gaan als:

Adviseur onderzoek – 100%
(m/v/x)

Wat ga je doen?

Aan KdG verrichten we kwaliteitsvol praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek als motor voor een duurzame samenleving (webpagina). Met onze innovatieve praktijkgerichte kennis, inzichten en effectieve oplossingen stimuleren we het werkveld, onze medewerkers en onze studenten om een betere versie van zichzelf te worden. KdG heeft de ambitie om de impact van haar onderzoeksresultaten op de samenleving te versterken.
Daarom zoeken we een adviseur onderzoek, die onderzoekers uit diverse disciplines kan adviseren en ondersteunen in hun zoektocht naar externe onderzoeksfinanciering en het onderzoeks- en valorisatiebeleid van de hogeschool helpt versterken. Je neemt daarbij volgende taken op.
Als expert externe onderzoeksfinanciering adviseer je onderzoekers bij het werven van externe financiering voor de uitbouw van hun onderzoekslijnen:
– Je bouwt expertise uit over externe (inter)nationale subsidiekanalen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (o.a. Vlaamse/federale kanalen waaronder Belspo, FWO, ESF, en Europese kanalen waaronder Horizon Europe, CERV). Je treedt op als intern aanspreekpunt voor onderzoekers wat betreft de inhoudelijke en reglementaire modaliteiten van de oproepen.
– Je screent projectoproepen en stimuleert deelname door relevante calls kenbaar te maken aan onderzoekers van de verschillende KdG Expertisecentra via een mailinglijst, informatiesessies en/of persoonlijke contacten.
– Je begeleidt onderzoekers bij het opmaken van projectaanvragen die naadloos aansluiten bij de specifieke vereisten van het subsidiekanaal, bij de zoektocht naar partners en het indienproces. Sporadisch coach je het aanvraagproces van consortia waarbij KdG als coördinator fungeert.
– Bij goedkeuring coördineer je de opmaak van de subsidieovereenkomst en organiseer je een opstartoverleg met alle interne betrokkenen.
– Je treedt op als liaison voor externe subsidieverstrekkers. Je werkt in deze rol nauw samen met de projectaanvrager en maakt de verbinding met andere experten binnen de dienst en de hogeschool, waar nodig.
– Tijdens de projectuitvoering biedt je tweedelijnsadvisering vanuit je expertise over de modaliteiten van financieringskanalen i.f.v. de opmaak van financiële rapporteringen. Bij piekmomenten adviseer en ondersteun je projectleiders in de expertisecentra en de financiële relatiebeheerder van de dienst MDO bij de opmaak van financiële (tussentijdse en eind-) rapporteringen.

Als beleidsadviseur ondersteun je de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het KdG-brede beleid Onderzoek & Valorisatie.
– Je volgt het (inter)nationale onderzoeksprogramma voor praktijkgericht onderzoek actief op en participeert in externe beleidsorganen en -netwerken. Je vertaalt deze informatie en inzichten naar het KdG-beleidsniveau en up-to-date advies voor onderzoekers.
– Je monitort de KdG-deelname aan (inter)nationale onderzoeksprogramma’s met het oog op kwaliteitsborging en het optimaliseren van de advisering.
– Je draagt bij aan het beheer en de rapportering van beleidsinformatie rond onderzoek en valorisatie KdG-breed.
– Je bereidt op vraag beleidsnota’s voor en werkt projectmatig aan beleidsdossiers, naargelang de strategische noden van de hogeschool.
– Je staat garant voor een efficiënte en effectieve advisering vanuit de dienst. Je hebt aandacht voor (proces)verbeteringen en draagt zo bij aan het kwaliteitszorgbeleid van de dienst.
– Je werkt actief mee aan kennisdeling over onderzoeksfinanciering en -samenwerking binnen de dienst, de hogeschool, de AUHA en over de 13 Vlaamse hogescholen heen.
Je werkt op campus Zuid en maakt deel uit van de dienst onderzoek en valorisatie, die beleidsondersteunende, adviserende en beheersmatige rol heeft binnen de directie Onderzoek & Valorisatie van KdG. Vanuit complementaire expertise stimuleert en faciliteert de dienst (de groeiambities van) het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en valorisatie ingebed in de Expertisecentra van de hogeschool. Je rapporteert aan het diensthoofd.
Wie ben je?
– Je hebt een masterdiploma.
– Je hebt ervaring met het uitschrijven of begeleiden van externe onderzoeksaanvragen. Je bent vertrouwd met externe subsidiekanalen voor onderzoek, bij voorkeur op Europees niveau.
– Je beschikt over een brede interesse in (het ondersteunen van) onderzoek, zonder je te willen verdiepen in wetenschappelijke details of disciplinaire niches. Ervaring met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in een hogeschoolcontext is een pluspunt.
– Je beschikt over goede communicatievaardigheden en kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot uitdrukken in het Engels en het Nederlands.
– Je bent klantgericht en kan daarbij de diverse belangen binnen, van en buiten de organisatie integreren in je handelen. Je hebt een open, constructieve en op samenwerking gerichte houding.
– Je bent zelfstandig en sterk in plannen, prioritiseren en organiseren en het behandelen van uiteenlopende vragen schrikt je niet af.
– Je hebt een hands-on mentaliteit en je neemt initiatief en verantwoordelijkheid op m.b.t. de jou toegewezen taken.
– Je kan een goede balans houden tussen proactief en reactief werken en tussen nauwgezet en doel- en resultaatsgericht werken.
– Je bent toekomst- en innovatiegericht, je werkt actief aan je persoonlijke professionalisering en deelt je kennis en ervaring spontaan met anderen.
– Je kan reflecteren over je eigen handelen.
Wat bieden we jou?
– Je sluit aan bij het team onderzoek en valorisatie, je wordt ondersteund door een hulpvaardige KdG-community van enthousiaste medewerkers.
– Begin september voorzien we een KdG-brede onthaaldag waar je KdG als organisatie beter zal leren kennen en waar je vooral ook andere nieuwe collega’s zal ontmoeten.
– Je krijgt blijvend kansen tot leren en ontwikkelen als professional en als mens, binnen én buiten KdG.
– Je komt terecht in een context waar er plaats en aandacht is voor diversiteit in de brede zin en waar iedereen zichzelf kan zijn en van elkaar kan leren. We geloven sterk in de kracht van verschillen en complementariteit.

– Je start zo snel mogelijk na selectie in een opdracht van 100% als contractueel bediende. Een deeltijdse aanstelling (min 80%) is bespreekbaar. Je start, zoals gebruikelijk, met een contract van één jaar, verlengbaar na positieve evaluatie.
– Je mag rekenen op voordelen zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot hybride werken, een laptop, opleidingsmogelijkheden, een lerarenkaart, een mooi aantal vakantiedagen (45 dagen voor een voltijdse opdracht) en de optie van een hospitalisatieverzekering aan een gunstig tarief.
– Je ontvangt een loon in functie van je expertise, competenties en ervaring binnen het groeipad met barema’s A11 tot A21 (equivalent van weddeschalen 585-586-587). Meer info hierover vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs. Weet dat nuttige beroepservaring buiten het onderwijs kan meetellen voor je anciënniteit. Woon-werkverkeer via openbaar vervoer vergoeden we voor 100% en als je met de fiets komt, krijg je 0,21 € per km.
Interesse?
Vertel het ons! Solliciteer zo snel mogelijk en ten laatste op 21 augustus 2022 via https://www.kdg.be/werken-bij-kdg. We zijn benieuwd naar je parcours en motivatie. Klik op de gewenste vacature en onderaan vind je de ‘solliciteer online’ link.
Wat zijn dan de volgende stappen?
– de 1ste screening gebeurt op basis van je cv en motivatiebrief
– de 2de ronde bestaat uit een gesprek en een selectieproef.
Een vraag?
Meer informatie over deze vacature kan je bekomen Steven Sterkx, Directeur Onderwijs en Onderzoek, via 03 502 27 75 of steven.sterkx@kdg.be.
Voor hulp bij het solliciteren kan je terecht bij HR via hr@kdg.be.

Onze hogeschool is gesloten tussen 15 juli en 15 augustus. Vanaf 16 augustus staan we weer paraat.

Location

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen