Ga naar de inhoud

Begeleider, Opvangcentrum Oekraïense vluchtelingen

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 3 June 2022
Uiterlijke datum 31 July 2022

Beschrijving

Intro

Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, honger, vervolging of natuurgeweld. Het merendeel van hen verblijft in derdewereldlanden. Maar ook in België komen mensen toe op zoek naar een nieuwe thuis en een veilige haven.

Op vraag van de overheid vangt Rode Kruis-Vlaanderen verzoekers om internationale bescherming op terwijl zij wachten op de uitkomst van hun procedure. Rode Kruis-Vlaanderen voorziet eveneens in de opvang en begeleiding van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Functiebeschrijving

-Je staat mee in voor de praktische organisatie van het centrum.
-Je bent aanspreekpunt voor praktische vragen van bewoners
-Je onthaalt en oriënteert nieuwe bewoners
-Je staat in voor de psychosociale begeleiding van de bewoners.
-Je vervult ad hoc administratieve opdrachten
-Je houdt toezicht op de naleving van het huishoudelijk reglement.
-Je organiseert activiteiten voor de bewoners (o.a. taallessen, sport, …)
-Je staat mee in voor een goede informatiedoorstroming in het opvangcentrum: je bent ook een deskundig aanspreekpunt voor jouw collega-begeleiders.
-Als begeleider kan je in één of meerdere deeltaken ingezet worden. Deeltaken waar je mogelijk als begeleider kan instappen zijn:
-Deeltaak psychosociale begeleiding: je bent vanuit jouw specifieke ervaring en
deskundigheid het aanspreekpunt voor de teamleden omtrent psychosociale
thema’s binnen de werking van het opvangcentrum:
-Je ondersteunt de individuele begeleiders bij het voeren van moeilijke
gesprekken,
– je stimuleert een planmatige en methodische aanpak, je helpt bij de
omschrijving
van klachten van de bewoners om doorverwijzing naar externe partners te
faciliteren;
-Je organiseert en begeleidt praatgroepen en infomomenten (psycho-
educatie).
– Je bouwt een vormingsluik uit rond specifiek psychosociale thema’s.
-Deeltaak school en vorming: Je werkt binnen de deeltaak school en vorming,
waarbij je de inhoudelijke en praktische aspecten van de bewoners inzake o
nderwijs en vorming opvolgt.
-Deeltaak activiteiten: Je organiseert vormingsmomenten voor de bewoners,
voornamelijk gericht op volwassenen en tieners. Daarnaast werk je sport- en
ontspanningsactiviteiten uit voor de bewoners.
-Deeltaak digitalisering: Je bent binnen het centrum verantwoordelijk voor het
digitaliseren van administratie en werkprocessen en opvolgen van de centrumsite
(SharePoint).

Jouw profiel

-Je behaalde minstens een diploma hoger onderwijs in een menswetenschappelijke richting (sociaal werk, orthopedagogie, (toegepaste) psychologie, sociologie, criminologie, readaptatiewetenschappen,…) en hebt ervaring opgebouwd in gesprekstechnieken (en durft in gesprek gaan over gevoelige onderwerpen)
-Je hebt ervaring in het werken met mensen met een verschillende culturele achtergrond
-Ideaal heb je al ervaring opgebouwd in het psychosociaal begeleiden van mensen in een kwetsbare situatie (bijvoorbeeld als opvoeder, maatschappelijk werker, consulent, …). Relevante stage-ervaing nemen we ook mee in onze evaluatie.
-Je bent ondernemend en steekt vanaf je start actief de handen mee uit de mouwen.
-Je bent bereid te werken in een ploegenstelsel met weekendprestaties en bent flexibel.
-Je spreekt vlot meerdere talen (Nederlands, Engels, Frans, …), en bent ook goed in het vinden van andere non-verbale manieren om te communiceren.
-Je werkt vlot in verschillende digitale systemen, o.a. MS Office (onder andere Word, Outlook, Excel, Teams, …), elektronische opvolging van bewonersdossiers. Mocht je al wat wegwijs zijn in MS SharePoint is dit een plus.
-Je organiseert je werk overzichtelijk en werkt nauwkeurig.
-Je bent inlevend en diplomatisch, maar kan ook duidelijk grenzen stellen.

Ons aanbod

Voltijdse functie (38u/week);
Shiftprestaties (vroege, dag- en late diensten + weekenddienst (1 weekend op 3);
Tijdelijke tewerkstelling: duur is afhankelijk van opdracht van de overheid in het kader van het organiseren van noodopvang voor verzoekers om internationale bescherming;
Verloning volgens barema 232 in PC 319.00: we evalueren alle relevante werkervaring en nemen minstens de helft van je totaal aantal jaren werkervaring over.. Dit barema varieert tussen 2.587,24 Euro bruto per maand (0 jaar werkervaring) en 3.956,96 Euro bruto per maand (31 jaar werkervaring);
Maaltijdcheques van 5 euro per dag;
Groeps- en hospitalisatieverzekering;
Woon-werkverplaatsing met de trein wordt volledig terugbetaald; fietsvergoeding van 0,25€/km; vergoeding overige vervoersmiddelen (auto, bus) is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.
Plaats van tewerkstelling

Location

Douaneplein 709
2800 Mechelen