Ga naar de inhoud

beleidsexpert diversiteit en inclusie

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 18 May 2022
Uiterlijke datum 7 June 2022

Beschrijving

Je werkt binnen de Dienst HR Partners en Projecten van het Departement HR.

Je werkt rond diversiteit en inclusie op de werkvloer, samen met andere collega’s binnen de organisatie die ook rond dit thema actief zijn.

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en wil een spiegel zijn van de samenleving. We moedigen daarom ook alle sollicitanten aan, in al hun diversiteit, om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Functie-inhoud
Binnen Groep Gent voeren we een actief HR diversiteit en inclusie beleid. De diversiteit van ons personeelsbestand verhoogt immers de herkenbaarheid van onze diensten voor de burger en vormt een meerwaarde voor onze organisatie. Groep Gent is een inclusieve werkplek waar alle medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. We omarmen de diversiteit van onze medewerkers op alle vlakken (zoals herkomst, leeftijd, opleiding, beperking, geaardheid, gender, enz.. ). Als Beleidsexpert diversiteit en inclusie stroomt diversiteit door je aderen en werk je rond deze thematiek, meer specifiek is één van je prioriteiten het uitwerken van acties voor de LGBTQIA+ medewerkers. Je functie omvat de volgende aspecten:

Trans- en non-binair HR beleid
• Je werkt het HR trans- en non-binair beleid verder uit in samenwerking met verschillende interne en externe experten.
• Je implementeert het HR trans- en non-binair beleid binnen de brede organisatie, incl bijhorende communicatie- en sensibiliseringsacties (zie verder bij ‘Communicatie’).
• Je neemt deel aan diverse overlegmomenten en werkgroepen.

Communicatie
• Je stelt een planning op met betrekking tot de sensibiliseringsacties voor LGBTQIA+ die je wenst op te zetten in nauwe samenwerking met de Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Dienst Communicatie en andere belanghebbenden. Deze campagne kadert binnen een bredere communicatieaanpak rond diversiteit die we momenteel uitwerken in samenwerking met een externe partner.
• Je geeft collega’s waar nodig advies over het correct toepassen van genderinclusief taalgebruik.
• Je maakt teksten op voor het MIA-intranet en controleert de MIA-pagina’s rond diversiteit en inclusie op genderinclusief taalgebruik.

Personeelsnetwerken
• Je ondersteunt en coacht het intern personeelsnetwerk LGBTQIA+ dat in 2021 werd opgericht.
• Je zorgt voor een evenwicht tussen het zelfsturend maken van het bottom-up netwerk en voldoende vinger aan de pols houden als klankbord. Je helpt het personeelsnetwerk met het verder installeren van hun structuur en werking.
• Je deelt je kennis en ervaring met je collega’s die de personeelsnetwerken rond personen met een arbeidsbeperking en rond personen met een buitenlandse herkomst ondersteunen.

Ondersteuning HR coördinator diversiteit en inclusie
• Je verdiept je in de bredere materie rond diversiteit en inclusie bij de Stad Gent, vooral beschreven in het Strategisch Kader Diversiteit en Inclusie.
• Je ondersteunt waar mogelijk de HR coördinator diversiteit en inclusie en de HR diversiteitscel in het ontwikkelen, beheren en implementeren van kleinere acties en/of projecten op vlak van diversiteit en inclusie.

Meer informatie vind je op https://jobs.gent.be/vacature/beleidsexpert-diversiteit-en-inclusie  
Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 7/06/2022. Solliciteer online via onze jobsite.

Location

Franklin Rooseveltlaan 1
9000 Gent