Ga naar de inhoud

Consulent gender en migratieachtergrond (100%) Een boeiende functie met een contract van onbepaalde duur. Financiering is gegarandeerd tot en met eind 2025.

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 7 July 2022
Uiterlijke datum 26 August 2022

Beschrijving

In het kader van een samenwerkingsverband tussen Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en Stad Antwerpen zoekt de cel gelijke kansen van Sociale Dienstverlening een

Consulent gender en migratieachtergrond (100%)

Een boeiende functie met een contract van onbepaalde duur. Financiering is gegarandeerd tot en met eind 2025.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

De stad Antwerpen voert een gelijke kansenbeleid zodat iedere burger zich 100% Antwerpenaar kan voelen ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking.

De focus ligt hierbij op empowerment en het versterken van de participatie van vrouwen met een migratieachtergrond (geboren buiten den EU), met zelfbeschikking als insteek. Zij hebben, net als LGBTQI+ met migratieachtergrond, te maken met drempels op het kruispunt gender en migratieachtergrond.

Lopende beleidsacties zijn de ondersteuning van versterkende vrouwenorganisaties, de coördinatie van een ‘sterke vrouwen’-netwerk en onderzoek naar de drempels en hefbomen voor sociale en arbeidsmarktparticipatie.

Als volgende stap wil de stad bijkomende acties uitwerken en operationaliseren om dit beleid te versterken en een fysieke plek te geven.

WAT DOE JE?

• Je bent consulent gender en migratieachtergrond.
• Je bouwt proactief een netwerk op rond (organisaties van en met) vrouwen met migratieachtergrond. Hiervoor werk je nauw samen met de medewerkers van de cel gelijke kansen, de leden van de stedelijke regiegroep vrouwen, Atlas en andere stedelijke entiteiten (zoals Maatschappelijke Veiligheid, Ondernemen en Stadsmarketing, …) de verenigingen van het versterkend vrouwennetwerk en de vrouwenorganisaties waarmee de cel gelijke kansen een afsprakennota heeft (Safe Space, HWA, Gams, Alma,…). Je neemt hiervoor deel aan diverse overlegorganen en netwerkmomenten.
• Je ontwikkelt verder de visie en het beleid rond empowerment, activering, cultuursensitief werken en zelfbeschikking van vrouwen met migratieachtergrond. Je voert een omgevingsanalyse uit, brengt sterktes en zwaktes van het huidige beleid in kaart en detecteert kansen en bedreigingen, formuleert concrete doelstellingen en acties. Je hebt hierbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van een preventief beleid en geeft advies over concrete acties (zoals cultuursensitief handelingskader, vormingen, tools, etc.) die aansluiten bij de bestaande dienst- en hulpverlening naar vrouwen.
• Je betrekt doelgroepen, verenigingen, belangenbehartigers, andere stedelijke diensten en expertisecentra/steunpunten in de verdere visieontwikkeling en uitbouw van het huis. Je gaat op zoek naar inspirerende individuen die een klankbord kunnen zijn voor het stedelijk beleid, en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.
• Je onderzoekt de mogelijkheid om dit recent beleid te vertalen in een operationele werking op een fysieke locatie om verschillende, door stedelijke of door de stad gefinancierde organisaties die werken met vrouwen met migratieachtergrond, onderdak te geven. Je neemt de eventuele operationalisering ervan op.
• Je zorgt voor een aanvullende programmatie (lezingen, debatten, filmavonden, etc) rond de thema’s empowerment, sociale activering, cultuursensitief werken, zelfbeschikking,… i.s.m. de organisaties in huis én activiteiten van andere betrokken organisaties of verenigingen.
• Je capteert doorlopend maatschappelijke noden, specifiek voor vrouwen met migratieachtergrond, en vertaalt die in beleidssignalen, op lokaal, Vlaams en nationaal niveau. Je legt daarvoor de nodige contacten met bovenlokale organisaties als het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Nationale Vrouwenraad, Koning Boudewijnstichting,…

WAT VERWACHTEN WE VAN JE?

• Je beschikt over een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) bij voorkeur in een sociale richting.
• Je hebt ervaring met de coördinatie van grote projecten en beleidsvoorbereidend werk.
• Je hebt kennis van het beleidsveld Gelijke Kansen en bent geboeid door thema’s zoals: non-discriminatie, zelfbeschikking, empowerment, sociale participatie en activering, doelgroepverenigingen
• Je hebt voeling met het thema gender en migratieachtergrond en je hebt zicht op de specifieke problematieken waar sommige vrouwen en LGBTQI+ met migratieachtergrond mee geconfronteerd worden
• Je ontwikkelt verdere expertise rond bovenstaande thema’s en doelgroepen die je ook mondeling en schriftelijk sterk kan overbrengen.
• Je bent flexibel naar opdracht en werkomstandigheden om deze nieuwe functie verder vorm te geven.
• Je weet de juiste prioriteiten te leggen in een divers en globaal omschreven takenpakket.
• Je bent besluitvaardig maar toetst tegelijk voldoende beslissingen af bij je opdrachtgever(s).
• Je bent een geboren netwerker en werkt vlot samen met anderen.
• Je hebt kennis van de (Antwerpse) stedelijke omgeving en diensten.
• Je bent administratief sterk.
• Je bent geëngageerd en leergierig: je neemt actief deel aan vormingen, en je formuleert ook zelf je vormings- en ondersteuningsnoden aan je leidinggevende.
• Je bent bereid om af en toe op zaterdag en ’s avonds te werken.
• Je bent bereid om je regelmatig te verplaatsen naar overleggen, studiedagen en evenementen bij stedelijke partners en in Brussel.
• Je bent bereid en in staat om internationale contacten te leggen in functie van visieontwikkeling en beleidssignalen. Je verstaat, spreekt en schrijft vlot Engels en bent bereid om te reizen.
• Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

WAT BIEDEN WE?

• Een boeiende functie met een contract van onbepaalde duur. Financiering is gegarandeerd tot en met eind 2025.
• Je krijgt een contract via Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen maar gaat effectief aan de slag bij de cel gelijke kansen van het stadsbedrijf Sociale Dienstverlening op volgende locatie: Den Bell (Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen).
• Verloning volgens barema L1 (PC 329.01) en extra legale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.
• Indiensttreding: zo snel mogelijk

MEER WETEN?

• Contacteer Charlotte Franckx, charlotte.franckx@antwerpen.be (bereikbaar tweede helft juli, eerste en vierde week augustus).
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/diversiteit/gelijke-kansen
• https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/allemaal-antwerpenaar/merci

INTERESSE?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands naar SD/cel gelijke kansen via charlotte.franckx@antwerpen.be ten laatste op vrijdag 26 augustus 2022.
Er zal een eerste screening gebeuren op basis van CV.
De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke opdracht en een gesprek. De gesprekken vinden plaats vanaf 5 september 2022
Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Location

Carnotstraat 110
2060 Antwerpen