Ga naar de inhoud

Consulent jeugdwelzijnswerker

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 5 February 2024
Uiterlijke datum 19 February 2024

Beschrijving

Laat de stad door je aderen stromen bij de Jeugddienst van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

De Jeugddienst creëert kansen voor alle kinderen en jongeren. Hiervoor sluit de Jeugddienst subsidieovereenkomsten af met verschillende jeugdwelzijnswerkorganisaties. Daarom zijn we op zoek naar een consulent jeugdwelzijnswerk! Heb jij geen schrik van termen zoals subsidieovereenkomsten, convenanten en beleidsnota’s? Én heb jij affiniteit met jeugdwelzijnswerk? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken.

Dit is dé job voor jou, want:

De subsidieovereenkomst met VZW Jong volg je feilloos op

 • Je bent hét aanspreekpunt voor het convenant met VZW Jong. De directeur en financieel verantwoordelijke kunnen steeds bij jou terecht bij vragen of problemen.
 • Werkbezoeken leg je met plezier af om voeling te houden met de werking.
 • Je staat in voor de kwartaaloverleggen en evaluatiemomenten. Daarnaast bewaak en organiseer je afstemming en overleg met andere diensten en de Vlaamse Overheid.
 • Door werkingsverslagen en financiële verslaggeving te analyseren en te beoordelen zie je toe op de uitvoering van de subsidieovereenkomst.
 • Vanuit je ervaring en expertise werk je beleidsvoorstellen uit. Je doet voorstellen in functie van het jeugdwelzijnsbeleid van de stad Gent.
 • Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s uit de andere teams op de jeugddienst en met je leidinggevende.
 • Je ontwikkelt visie op het jeugdwelzijnswerk en betrekt hierbij interne en externe partners .

Je ondersteunt jeugdwelzijnswerkorganisaties

 • Je informeert jeugdwelzijnswerkorganisaties over het ondersteuningsaanbod van Stad Gent en andere overheden. Je volgt hun ondersteuningsvragen op.
 • Je begeleidt jeugdwelzijnswerkorganisaties en verwijst hen door met betrekking tot huisvesting, financiële of inhoudelijke vragen.
 • Je organiseert de evaluaties van de subsidieovereenkomsten.
 • Je bent bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken wanneer nodig. Gemiddeld werk je ongeveer 3 à 4 avonden per maand en een tiental weekenddagen per jaar.

Je organiseert en ondersteunt het forum Jeugdwelzijnswerk

 • Je maakt de agenda op, nodigt de partners uit, maakt de presentatie op, ondersteunt tijdens het overleg (vb. vragen in de chat) en maakt het verslag op.
 • Na elk forum stuur je het verslag door en geef je relevante informatie door aan de betrokken partners en diensten. Nadien volg je de to do’s en acties mee op.
 • Je bekijkt hoe dit forum nog verder administratief en inhoudelijk kan versterkt worden (bv. opmaak startnota, adressenlijsten en mailbestanden, enz.).
 • Je organiseert en ondersteunt het traject Samen Sterker op Straat in samenwerking met Uit de Marge, VZW Sam & dienst Outreachend werken.

Meer info op https://jobs.gent.be/vacature/consulent-jeugdwelzijnswerk?utm_medium=partners&utm_source=levl&utm_campaign=consulent jeugdwelzijnswerk-0202-1902-24.

Location

Kammerstraat 12
9000 GENT