Ga naar de inhoud

De Vlaamse Gemeenschapscommissie zoekt een: Technicus – elektricien

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 3 July 2024
Uiterlijke datum 19 August 2024

Beschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij.

De administratie vervult een drievoudige taak voor het College:

− zij bereidt het beleid voor;

− zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit;

− zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid.

Wat ga je doen?

Als elektricien maak je deel uit van een dynamisch team van 9 technici die elk hun eigen specialiteit hebben. Dankzij jullie deskundig technisch onderhoud zorgen jullie ervoor dat onze gebouwen optimaal blijven functioneren.

− Je zoekt naar oorzaken van elektriciteitsproblemen en voert herstellingen uit: je vervangt armaturen en schakelaars, je controleert en herstelt noodverlichting.

− Je plaatst elektrische aansluitingen en verlichting.

− Je ondersteunt collega’s sporadisch in loodgieterij, schrijnwerkerij, algemene bouwwerken en schilderwerken.

− Je begeleidt aannemers voor onderhoud en herstellingen.

− Je voert occasioneel logistieke opdrachten uit, bijvoorbeeld transport.

− Je onderhoudt de eigen werkplaats en werkgereedschap en houdt deze ordelijk.

Meer informatie over de functie vind je hier.

Location

Technologiestraat 61
1082 Sint-Agatha-Berchem