Ga naar de inhoud

Deeltijds onderzoeksmedewerker

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 8 May 2023
Uiterlijke datum 15 June 2023

Beschrijving

FARO is het steunpunt voor de professionele cultureel-erfgoedsector.

–         We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.

–         Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping.

–         We investeren in kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit buiten- en binnenland.

–         Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp.

Voor meer informatie over onze werking, zie faro.be.

Je zal voor FARO participeren in het ‘Onderzoeksproject met het oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad’.

Je werkt daartoe samen met het team van adviseurs bij FARO, en met de projectpartners: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – KIK (coördinator), het departement Cultuur, Jeugd, en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, het Belgisch Blauwe Schildcomité en andere relevante sectorale organisaties. Deze partners willen samen beleidsvoorbereidend onderzoek voeren met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijke rampenstrategie.

Het project loopt gespreid over twee jaar (mei 2023 – april 2025).

Jouw opdrachten

Je draagt als onderzoeksmedewerker actief bij aan de uitvoering van alle werkpakketten van het onderzoeksproject. Dit omvat onder meer: desk research (stand van zaken, voorbeelden – ook internationaal), casestudies en nodenanalyse, het ontwikkelen van scenario’s, de evaluatie van het bestaande instrumentarium, en het uitwerken van aanbevelingen voor de optimalisatie van het rampenbeheer in de erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Over deze opdrachten wordt aan de stuurgroep gerapporteerd.

Je communiceert over het project en de thematiek naar onze sectorale doelgroepen. Je draagt als medewerker van FARO bij aan de interne planning, evaluatie en rapportering en neemt deel aan de relevante overlegmomenten bij FARO.

Location

Priemstraat 51
1000 Brussel