Ga naar de inhoud

EDUCATIEF MEDEWERKER Antwerpen (80%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 6 June 2024
Uiterlijke datum 30 June 2024

Beschrijving

Welzijnsschakels vzw verenigt bijna 200 vrijwilligersgroepen die zich in Vlaanderen inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in de eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken, huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten en het lokale beleid.

Je opdracht

Je bent het aanspreekpunt voor vragen van welzijnsschakelgroepen uit de provincie Antwerpen.

 • Je volgt de activiteiten van deze welzijnsschakelgroepen op en ondersteunt hen daarbij in lijn met onze missie en visie.
 • Je doet procesbegeleiding of spreekt partners aan voor deze begeleiding.
 • Je brengt welzijnsschakelgroepen samen voor ervaringsuitwisseling, vorming en dialooggericht werken

Je bouwt expertise op rond onze centrale domeinen: diversiteit, participatie van mensen met armoede-ervaring, vrijwilligersbeleid. Je doet dit vanuit welzijnsschakelgroepen, in verbinding met theorie

 • Je vertaalt de opgebouwde expertise in een educatief ondersteuningsaanbod voor welzijnsschakelgroepen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.
 • Je draagt de opgebouwde expertise uit naar beleidsactoren en middenveld via o.a. overlegorganen.

Profiel

 • Je beschikt over ervaring in het begeleiden van vrijwilligersgroepen en groepsprocessen.
 • Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving.
 • Je kan organisaties en vrijwilligersgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.
 • Je brengt respect op voor en werkt samen met mensen van diverse levensbeschouwelijke gezindheden.
 • Je bent contact- en communicatievaardig en beschikt over een goed organisatie- en planningstalent.
 • Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op en bent tegelijk een teamspeler.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt gelijkaardige ervaring opgebouwd.
 • Je bent bereid tot avondwerk en occasioneel weekendwerk.
 • Je beschikt over een rijbewijs.
 • Jouw werkterrein is Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg

Ons aanbod

 • Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.
 • Een overeenkomst van onbepaalde duur (0,80 VTE) met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema B1b.
 • Standplaats: Regionale dienst Antwerpen, Rolwagenstraat 73, Antwerpen
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 •  Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm-abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, gender of handicap.

Stuur je C.V. en motivatiebrief ten laatste op 30 juni 2024 naar Lut Vanden Buverie via lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be. Selectiegesprekken vinden plaats tijdens de tweede week van juli. Meer info via 0475 63 43 69.

Location

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel