Ga naar de inhoud

Educatief medewerker lokaal politiserend werken (80%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum September 11, 2023
Uiterlijke datum September 30, 2023

Beschrijving

Welzijnsschakels vzw verenigt bijna 200 vrijwilligersgroepen die zich verspreid over Vlaanderen inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en die ijveren voor een duurzame en inclusieve samenleving. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken, huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

Welzijnsschakels vzw is op zoek naar een educatief medewerker die aan de slag gaat in en met welzijnsschakelgroepen over heel Vlaanderen rond (lokaal) politiserend werken. En dit in nauwe samenwerking met het team. Daarnaast neem je een aantal beleidsondersteunende taken op.

Je opdracht

–       Je bouwt expertise op rond (lokaal) politiserend werken. Je doet dit vanuit welzijnsschakelgroepen, in verbinding met theoretische kaders.

–       Je bouwt een netwerk van (boven)lokale partnerorganisaties uit rond dit expertisedomein.

–       Je vertaalt de opgebouwde expertise in een educatief ondersteuningsaanbod voor welzijnsschakelgroepen in heel Vlaanderen:

o Je maakt educatief materiaal.

o  Je doet procesbegeleiding bij welzijnsschakelgroepen of spreekt partners uit het netwerk aan die de begeleiding op zich nemen.

o  Je zet in op ontmoetingskansen tussen de verschillende welzijnsschakelgroepen waarbij ervaringsuitwisseling, vorming en dialooggericht werken centraal staan.

–       Je verspreidt de opgebouwde expertise naar alle welzijnsschakelgroepen, via de daarvoor gangbare communicatiemiddelen.

–       Je draagt de opgebouwde expertise uit naar beleidsactoren en middenveld. Je vertegenwoordigt zo Welzijnsschakels in verschillende overlegorganen.

–       Je werkt mee aan de organisatieontwikkeling van Welzijnsschakels, zoals medewerking aan subsidiedossiers, opvolgen van (boven)lokale partnerschappen

–       Je werkt samen met een team van professionele ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

–       Je verzorgt mee de rapportering m.b.t. overheidssubsidies

Profiel

–       Je hebt kennis over (lokaal) politiserend werken en bent bereid hier samen met welzijnsschakelgroepen en het team verdere expertise in te ontwikkelen.

–       Je hebt ervaring met educatief werk en organisatieontwikkeling.

–       Je beschikt over ervaring in het begeleiden van vrijwilligersgroepen.

–       Je bent vertrouwd met groepsprocessen.

–       Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving.

–       Je kan organisaties en welzijnsschakelgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.

–       Je brengt respect op voor en kan samenwerken met mensen van verschillende levensbeschouwelijke gezindheden.

–       Je bent contact- en communicatievaardig.

–       Je beschikt over een vlotte pen

–       Je beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.

–       Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op, je deelt en toetst jouw ervaringen in teamverband.

–       Je speelt vlot in op wisselende omstandigheden en noden.

Aanwervingsvoorwaarden

–       Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt een gelijkaardige ervaring opgebouwd.

–       Je bent bereid geregeld avondwerk en occasioneel weekendwerk te presteren (mits recuperatie van overuren).

–       Je beschikt over een rijbewijs.

–       Je werkingsterrein omvat heel Vlaanderen.

Ons aanbod

–         Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.

–         Een plaats binnen een enthousiast team van 10 medewerkers.

–         Een overeenkomst van onbepaalde duur (0,80 VTE) met onmiddellijke Indiensttreding.

–         Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema B1b. Anciënniteit wordt bepaald op basis van de geboden ervaring.

–       Standplaats: één van de secretariaten van Welzijnsschakels vzw (Antwerpen – Hasselt).

–       Recuperatie van overuren.

–       Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.

–       Gsm abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.

–       Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.

–       Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.

Contact en procedure + opdracht

–       Mail je gemotiveerde sollicitatie met cv naar Lut Vanden Buverie, coördinator, via lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be en dit ten laatste op 30 september 2023. Op basis hiervan maken we de eerste selectie.

–       De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 4 oktober 2023 en donderdag 5 oktober 2023.

–       Voor meer informatie kan je terecht bij Lut Vanden Buverie: 0475 63 43 69

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,…).