Ga naar de inhoud

een medewerker maatschappelijke participatie voor het team vervolgtraject (100%) contract van onbepaalde duur

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 19 May 2022
Uiterlijke datum 13 June 2022

Beschrijving

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een medewerker maatschappelijke participatie voor het team vervolgtraject (100%) contract van onbepaalde duur
Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.
Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect.
Atlas is een organisatie in beweging waarbij innoverend werken centraal staat.
Situering en doel van de functie

Je werkt binnen de afdeling individu van Atlas. Deze afdeling bestaat uit 5 werkingen: trajectbepaling, trajectbegeleiding, maatschappelijke oriëntatie, vervolgtraject en minderjarigen. Je werkt binnen het team vervolgtraject. Dit team bestaat uit drie deelteams met in totaal 23 medewerkers: Taal Educatie Werk (TEW), maatschappelijke participatie (MP) en diploma-erkenning. Je werkt bij team MP. Dit deelteam bestaat uit 4 medewerkers.
Het team MP leidt inburgeraars toe naar initiatieven in de stad zodat zij de kans krijgen om te participeren aan de samenleving. Als medewerker MP leid je inburgeraars toe naar een participatie-aanbod. Je organiseert ook infosessies en computercursussen voor inburgeraars. Daarnaast ben je de brugfiguur tussen het team maatschappelijke oriëntatie (MO) en MP.
Je verantwoordelijkheden

1. Je leidt inburgeraars toe naar een participatie-aanbod.
• Je doet 3 keer per week MP-permanentie.
• Je detecteert de behoeften van inburgeraars en laat hen reflecteren over de voordelen van participatie.
• Je zoekt samen met de inburgeraars naar geschikte participatie-activiteiten: sport, buddyproject, cultuur, vrijwilligerswerk, taaloefenkansen, jeugdorganisaties …. Je leidt hen vervolgens toe.
• Je registreert in het klantvolgsysteem Connect.
• Je netwerkt ifv de toeleiding van inburgeraars. Jouw focus ligt op o.a. taaloefenkansen, aanbod voor jonge ouders en Saamo.

2. Je organiseert de infosessies van MP (40% VTE).
• Je werkt een inhoudelijk aanbod uit in functie van de noden, vragen en behoeften en stemt de inhoud af met de partners en met interne teams.
• Je zorgt voor de praktische uitvoering van de infosessies.
• Je geeft soms zelf infosessies bv over het behalen van een rijbewijs.
• Je zet tolken (vrijwilligers, stagiairs) in.
• Je informeert medewerkers over het aanbod en zorgt voor een goede werving.
• Je zorgt voor de registratie van de inschrijvingen en aanwezigheden.
• Je stelt ondersteunende documenten op (flyers, affiches, …) en verspreidt deze over alle leslocaties.
• Je volgt de toeleidingen van inburgeraars naar de partnerorganisatie op.
• Je rapporteert regelmatig aan de afdeling individu over de stand van zaken. Je maakt jaarlijks een analyse van het voorbije jaar.

3. Je organiseert de computercursussen van Dot.com voor inburgeraars (10%)
• Je bepaalt samen met Dot.com de inhoud.
• Je stelt de planning en zorgt voor de werving en inschrijvingen.
• Je zorgt voor de praktische ondersteuning van de lesgevers.
.
4. Je bent de brug tussen MP en MO-leerkrachten
• Je brengt de MO-leerkrachten op de hoogte van MP-initiatieven.
• Je geeft participatielessen in klassen MO. Je ondersteunt de leerkrachten bij het aanbrengen van ‘participatie’ in de lessen.

5. Andere taken
• Je bent de contactpersoon voor de A-kaart, de bibliotheken en vakantieparticipatie.
• Je begeleidt na je inwerkperiode een stagiair.
• Je doet een aantal administratieve taken.
Profiel

• Je hebt een bachelor, master of gelijkgesteld door ervaring, bij voorkeur in een sociale richting.
• Je kan heel goed plannen en organiseren.
• Je bent sociaalvaardig.
• Je werkt zelfstandig. Je bent eigenaar van de taken. Je kan de eindverantwoordelijkheid dragen.
• Je bent besluitvaardig en stressbestendig.
• Je legt vlot contacten, intern en extern.
• Je hebt een goede kennis van MS office (Excel en Power Point).
• Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties en bent pro-actief.
• Je kan het overzicht bewaken en je kan goed informatie verwerven en verwerken.
• Je bent een multitasker.
• Je kan andere overtuigen en aanzetten tot actie.
• Je spreekt goed en graag voor publiek.
• Je draagt de boodschap en visie van MP en Atlas uit.
• Je kan constructief samenwerken met collega’s en partners.
• Je kan prioriteiten stellen en kan nee zeggen.
• Je kan stagiairs en vrijwilligers aansturen.
• Je kan feedback geven en ontvangen.
• Je beheerst het Nederlands uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je heb een zeer goede mondelinge kennis van het Engels en Frans.
• Je hanteert een professionele houding en kan grenzen stellen.
• Je neemt initiatief en werkt doelgericht.
• Je bent bereid om af en toe op een avond of in het weekend te werken.
• Je bent administratief nauwkeurig.

Pluspunten

• Je spreekt een extra taal dan Nederlands, Engels, Frans.
• Je hebt kennis van de sociale kaart in Antwerpen.
• Je kan spreken en schrijven in klare taal.

Wij bieden

• Een opdracht van onbepaalde duur (bij voorkeur 100%).
• Verloning volgens barema B1B of B1c (PC 329.01).
• Een warme organisatie, fijne collega’s met een hart voor diversiteit.
Meer weten?

Contacteer Liesbeth Dierickx, liesbeth.dierickx2@antwerpen.be – 0485 76 28 34.
Hoe solliciteren?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste om 9 uur op 13/6/2022 naar Kathy Malfliet, coördinator HR via atlas_jobs@stad.antwerpen.be. De selectiegesprekken gaan door op 22/6/2022.

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job.
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
nationaliteit of fysieke beperking

Location

Carnotstraat 110
2060 Antwerpen