Ga naar de inhoud

Een trajectcoach werk met zeer goede kennis van Turks en Nederlands

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 7 May 2024
Uiterlijke datum 20 May 2024

Beschrijving

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een trajectcoach werk met zeer goede kennis van Turks en Nederlands. Voltijds contract (90% bespreekbaar) van onbepaalde duur met zekerheid tot en met 31/12/2025

Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.

Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect.

Context en functie

Dit is een nieuwe functie in Atlas, gefinancierd met Europese middelen. Je werkt nauw samen met 15 Antwerpse organisaties in het Lokaal Partnerschap Horizon met als doel inburgeraars te ondersteunen in het vinden van duurzaam werk tijdens en na hun inburgeringstraject. Dit doe je van bij de start van het inburgeringstraject, zonder bv. enige taaldrempel, en met een focus op inburgeraars die werk willen vinden en snel concrete stappen naar werk willen zetten.

Je begeleidt inburgeraars doorheen het volledige inburgeringstraject zodat ze de vier doelen van inburgering met succes kunnen behalen. Als trajectcoach Horizon begeleid je, binnen deze netwerkorganisatie, inburgeraars die snel stappen willen zetten naar werk en participatie in het algemeen.

In deze pioniersfunctie integreer je de begeleiding van een inburgeringstraject met een resultaatsgerichte inspirerende coaching richting werk.

Plaats in de organisatie

Je werkt in het projectteam van Horizon binnen het team trajectbegeleiding van de afdeling Individu. Je rapporteert naar het lokaal partnerschap en hebt een aanspreekpunt in atlas.

Je taken

·        Je ondersteunt de inburgeraar om via (zelf)reflectie doelen naar werk te bepalen.

·        Je ondersteunt de inburgeraar van begin tot einde in alle tussenstappen bij de zoektocht naar duurzaam werk. Dus zowel bij tijdelijk werk, opleiding, netwerkverbreding, arbeidsmarktverkenning enz.

 • Je begeleidt de inburgeraar tijdens individuele gesprekken en een groepsaanbod.

·        Je doet nazorg i.f.v. duurzame tewerkstelling.

 • Je legt als jobhunter warme contacten met werkgevers.
 • Je brengt samen met de inburgeraar relevante eerder verworven competenties in kaart. Je informeert en adviseert positief kritisch en op maat rond vb. jobkanalen, CV-tips, het inschakelen/verbreden van het netwerk van de inburgeraar, …

·        Je werkt actief aan de competenties & vaardigheden van inburgeraars. Je versterkt sollicitatievaardigheden, (digitaal) solliciteren, … bv. via collectieve workshops.

 • Je adviseert en responsabiliseert de inburgeraar in het volledige traject op een positieve en constructieve manier. Waar nodig, verwijs je door naar de juiste partner in het partnerschap of een passendere instantie. De meeste inburgeraars die je zal begeleiden, ontvangen geen werkloosheidsuitkering.

·        Je volgt de 4 pijlers van het inburgeringstraject (Nederlands, Maatschappelijke Oriëntatie, Traject naar Werk & Participatietraject) op met de inburgeraar. Je zet deze pijlers maximaal in i.f.v. de doelstellingen rond werk. Een aangepaste caseload laat dit toe.

·        Je geeft het nieuwe aanbod rond werk mee vorm.

·        Je voert gesprekken live of digitaal, in het Nederlands, Turks of in het Engels.

·        Je volgt dossiers nauwkeurig administratief op.

 • Je werkt actief mee aan de doelstellingen van het team, de organisatie & het lokaal partnerschap.

Je profiel

Kennis en ervaring

·         Je beschikt over een bachelor of gelijkgesteld door ervaring.

·         Je beschikt over een zeer goede kennis van Turks en Nederlands. Kennis van Engels is een pluspunt.

·         Je hebt aantoonbare ervaring in begeleiding bij resultaatsgericht stappen zetten naar werk.

 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en de arbeidsmarkt (incl. zijn actoren) van Antwerpen.
 • Je hebt kennis van of ervaring in het werken met een diverse doelgroep of in de sociale sector.
 • Je hebt kennis van gesprekstechnieken en/of het begeleiden van collectieve workshops.
 • Je kan nieuwkomers inspirerend coachen, adviseren & informeren.
 • Je kan omgaan met weerstand.
 • Je werkt en communiceert op maat van de inburgeraar.
 • Je kan grenzen stellen, afstand nemen waar nodig en je respecteert de deontologische afspraken.
 • Je kan omgaan met stress en piekmomenten.
 • Je krijgt energie van pionieren & neemt graag initiatief.
 • Je bent flexibel en oplossingsgericht.
 • Je bent nauwkeurig en werkt je snel in.
 • Je hebt een goede kennis van Office 365.
 • Je werkt soms op dinsdagavond en op zaterdagvoormiddag.

Wij bieden

·         Een voltijds contract met zekerheid tot 31/12/2025 – werkregime: 90 of 100%

·         Startdatum voorzien op 1/7/2024.

·         Fijne uitvalsbasis in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen, maar je werkt op diverse locaties in de stad.

·         Een warme en diverse organisatie.

·         Verloning volgens barema B1c – B1b (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

Meer weten?

·         www.atlas-antwerpen.be

·         Contacteer Johan Ruysseveldt (johan.ruysseveldt@antwerpen.be of 0485/77 61 96)

Interesse?

Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op maandag 20/05/2024 naar atlas_jobs@antwerpen.be

De selectiegesprekken en rollenspelen vinden plaats op 28/5/2024 in de namiddag.

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job. Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, nationaliteit of handicap.

Location

Carnotstraat 110
2060 Antwerpen