Ga naar de inhoud

LEJO vzw zoekt trajectbegeleider team onderwijs Gent (4/5de, bepaalde duur tot 31/12/’23, met kans op verlenging)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 18 January 2023
Uiterlijke datum 8 February 2023

Beschrijving

Jongeren emanciperen. Dat doen wij. LEJO vzw is er voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We maken jongeren sterker, binnen LEJO én binnen de samenleving. We verbeteren samen met jongeren hun maatschappelijke positie. Voor een toekomst vol kansen. LEJO, dat zijn projecten voor al deze jongeren. LEJO, dat is leren door ervaren.

Team onderwijs LEJO Gent ondersteunt jongeren in hun schools traject. We doen dit via 6 opdrachten waaronder NAFT, Ondersteuning alternerend leren, Trajecten ondersteuning voltijds engagement, Kruispuntplek in de stad Gent (In Beeld), Stadsvernieuwingsproject Samen In Blok en Transitietrajecten.

Via onze ervaringsgerichte methodiek stimuleren we jongeren en creëren we ruimte om hun potentieel te (her)ontdekken en te ontwikkelen. We betrekken de school en andere sleutelfiguren sterk. Deze samenwerking (jongere, school, sleutelfiguren) is essentieel om jongeren te ondersteunen in hun eigen pad.

Jouw opdracht: 

Als trajectbegeleider heb je de verantwoordelijkheid trajecten op te volgen, uit te voeren en bij te sturen waar nodig, dit aan de hand van individuele coaching, groepswerking, klastrajecten, zowel binnen als buiten de schoolse omgeving. Daarnaast ga je ook coachend aan de slag met leerkrachten. Je werkt hierbij nauw samen met een gedreven, ervaren en dynamisch team.

·       Je hebt ervaring, kennis en inzichten in het werken met jongeren in een maatschappelijke kwetsbare situatie.

·       Je beschikt over voldoende vaardigheden om ondersteunende trajecten in de schoolse context aan te gaan.

·       Je hebt interesse in vernieuwende methodieken voor het verwerven van vaardigheden en attitudes.

·       Je gaat constructief om met conflicten.

·       Je hebt inzicht in groepsdynamica en procesmatig werken.

·       Je gaat op een laagdrempelige, ervaringsgerichte en empowerende manier aan de slag met de jongeren.

·       Je kan verbinding maken met de leefwereld van de doelgroep en een vertrouwensband opbouwen.

·       Je kan de doelgroep en organisatie op een gepaste manier vertegenwoordigen op allerlei fora.

·       Je kan autonoom werken en neemt initiatief.

·       Je bent een constructieve teamspeler.

·       Je kan je bewegen in een wendbare organisatie

·       Je bent sterk in (zelf) reflectie.

·       Je gaat respectvol om met personen en (hun) situaties.

·       Je bent communicatievaardig.

·       Je beschikt over sterke organisatorische vaardigheden.

·       Je durft constructief kritisch te zijn en eerlijke feedback te geven.

·       Je vindt je weg op een PC en kan goed overweg met MS Office.

·       Kennis van de sociale kaart, de juridische kaart (jeugdrecht), het onderwijslandschap en de arbeidsmarkt is een pluspunt.

Wat bieden we?

·       De kans om mee te stappen in een vree wijze organisatie met 60 enthousiaste medewerkers. 10 ervan zijn jouw rechtstreekse collega’s.

·       Ondersteuning, opleiding en coaching op jouw maat.

·       Een loon: Deze functie is ingeschaald op het niveau B1c binnen het Paritair Comité 329/01 voor de socio-culturele sector. Relevante werkanciënniteit kan worden meegenomen.

·       Een 4/5e contract tot 31/12/’23, met kans op verlenging.

·       Een job grotendeels binnen de kantooruren.

·       Datum indiensttreding: 06 maart ’23.

Sollicitatieprocedure

·       Maak uw interesse kenbaar tegen 08 februari ’23, dit per mail, naar vacature@lejo.be.

·       De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek (mogelijks met selectieproef). We plannen de gesprekken op donderdag 16 februari (overdag en ’s avonds) en vrijdagnamiddag 17 februari.

·       Voor meer informatie, contacteer ons gerust:

Vzw LEJO, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg – www.lejo.be Contactpersoon: Thijs Sprengers 0490/451.815

Location

Antwerpsesteenweg 701
9040 Gent