Ga naar de inhoud

Logopedist

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 22 April 2024
Uiterlijke datum 16 May 2024

Beschrijving

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) De Poolster is een instelling van de VGC, en maakt deel uit van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin. CAR De Poolster is gelegen in Sint-Agatha-Berchem, in het noordwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CAR De Poolster onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen bij het team terecht voor onderzoek en therapie.

Zowel het onderzoek als de behandeling verloopt ambulant en multidisciplinair.

Bij CAR De Poolster zetten we ons in voor het verbeteren van de levenskwaliteit van onze zorggebruiker en zijn context. We streven ernaar om een verschil te maken door kwalitatieve en effectieve zorg aan te bieden en maximale ontplooiingskansen te geven.

CAR De Poolster is erkend door Zorg en Gezondheid en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en is één van de erkende referentiecentra voor doorverwijzing in het kader van het neonatale gehoorscreeningsprogramma van Kind & Gezin.

Jobinhoud

Als logopedist bij CAR De Poolster maak je deel uit van een dynamisch multidisciplinair team. Je speelt een cruciale rol in het onderzoeken en behandelen van kinderen en volwassenen met gehoorstoornissen, alsook bij kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Je voert onderzoeken uit en biedt behandelingen aan voor kinderen met gehoor-, leer- en ontwikkelingsstoornissen.
 • Je stelt een diagnose op die wordt opgenomen in een multidisciplinair verslag.
 • In samenwerking met andere disciplines formuleer je een advies dat bijdraagt aan de beste zorg voor de cliënt.
 • Je communiceert met ouders, hulpvragers en betrokken instanties door relevante gegevens door te geven en te rapporteren.
 • Je werkt nauw samen met de teamleden van verschillende disciplines (logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, maatschappelijk werker en arts).
 • Je onderhoudt goede relaties en samenwerkingen met verwijzende en betrokken instanties, waarbij je informatie deelt en overlegt over de beste aanpak.
 • Je hebt regelmatig overleg met en informeert ouders/opvoedingsverantwoordelijken en hun directe omgeving over de voortgang en aanpak van de behandeling.

Profiel

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma in de logopedie behaald.
 • Of je hebt een buitenlands diploma dat gelijkgesteld werd door NARIC Vlaanderen (http://naricvlaanderen.be).
 • Of je kan aantonen dat je laatstejaars bachelorstudent 2023-2024 bent. Je kan dan in dienst treden vanaf de dag dat je het vereiste diploma of getuigschrift hebt voorgelegd.
 • Je kunt al je burgerlijke en politieke rechten uitoefenen. Dat bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen.
 • Je bent medisch in staat om deze functie uit te oefenen.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie:

 • Je bent empathisch en kan je inleven in de behoeften en situatie van je cliënt
 • Je bent discreet
 • Je bent een vlotte teamplayer
 • Je kan zelfstandig werken

Aanbod

Je krijgt een halftijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal B111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.
 • Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
 • Als je halftijds werkt, heb je elk jaar 17,5 vakantiedagen.
 • Je bent vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je krijgt ook vrijaf op 3 extra feestdagen bovenop de wettelijke feestdagen.
 • Er zijn veel verlofstelsels en alternatieve uurroosters mogelijk voor zorgtaken, een intensieve hobby of gewoon meer tijd voor jezelf.

Solliciteren

Je krijgt de kans om je competenties op verschillende manieren aan te tonen. Daarom bestaat de selectieprocedure uit twee schriftelijke proeven en een gesprek.

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met donderdag 16 mei 2024.

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie?

Neem dan contact op met Els De Cock, logopedist bij CAR De Poolster op het nummer 02 430 68 68of via els.decock@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? 

Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Location

Groot-Bijgaardenstraat 430
1082 Brussel