Ga naar de inhoud

Medewerker voor ondersteuning en begeleiding van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen in regio Antwerpen

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 14 March 2023
Uiterlijke datum 7 April 2023

Beschrijving

ZOPP vzw is op zoek naar twee enthousiaste medewerkers die in regio Antwerpen de ondersteuning en participatie van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen opstart en uitbouwt.

 

Werken bij ZOPP vzw is werken aan gezondheidszorg voor en door patiënten. Je ondersteunt patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen zodat zij kunnen focussen op hun kerntaken. Je helpt verenigingen bij het uitwerken van een kwaliteitsvolle werking en neemt ook deel aan het beleid om de stem van de patiënten luider te laten klinken. Ten slotte vervul je een brugfunctie tussen patiëntenverenigingen en de overheid, en faciliteer je samenwerkingen met ziekenhuizen en partners.

 

Wil jij mee je steentje bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving? Wil je mee gemeenschappelijke noden en knelpunten helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen in regio Antwerpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Functie:

–       Je begeleidt, adviseert en ondersteunt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Je helpt hen onder andere bij het concretiseren van hun doelstellingen en werkwijzen, hun communicatie, groepswerking, vrijwilligersbeleid, … kortom hun verenigingswerk.

–       Je geeft trainingen en open (online) vormingen en verzorgt voordrachten en workshops over onder andere bovenstaande thema’s.

–       Je faciliteert de uitbouw en werking van patiëntenparticipatie in regio Antwerpen.

–       Je legt contacten met ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en eerstelijnsnetwerken en zorgt ervoor dat de randvoorwaarden op vlak van participatie vervuld zijn.

–       Je volgt (beleids) ontwikkelingen op de voet op en informeert de verenigingen.

–       Je bent verantwoordelijk voor de oprichting en werking van een pool van patiëntenvertegenwoordigers en ondersteunt klankbordgroepen, studiegroepen.

–       Je implementeert de inschakeling van ervaringsdeskundigen op specifieke afdelingen van ziekenhuizen. Je begeleidt er o.a. het denk- en ontwikkelingsproces, verzorgt de opleiding van de ervaringsdeskundigen en coacht hen gedurende hun werkzaamheden met lotgenoten.

–       Je werkt samen met de patiëntenverenigingen in regio Antwerpen om noden en knelpunten in kaart te brengen en registreert ze.

–       Je staat in voor de planning, voorbereiding en verslaggeving van je taken en engagementen na overleg met de verantwoordelijken en andere teamleden.

–       Je bouwt relevante kennis op die op een gepaste manier wordt doorgegeven aan de verenigingen en hun vertegenwoordigers.

–       Je staat in voor de externe communicatie via facebook, website en nieuwsbrief

–       Je ondersteunt de dagelijkse werking van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen.

–       Je ondersteunt de algemene werking van de antenne

Profiel:

–       Je behaalde een professionele bachelor in maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, sociale verpleegkunde of gelijkaardig.

–       Je bent geïnteresseerd in de informele zorgsector en hebt voeling met het gezondheids- en welzijnsbeleid.

–       Je bent empathisch en kan je verplaatsen in het patiënten- en cliëntenperspectief.

–       Je kan op een discrete en correcte manier met vertrouwelijke informatie omgaan.

–       Je communiceert vlot en aangepast aan jouw doelpubliek, zowel schriftelijk als mondeling.

–       Je kan mensen motiveren, voelt je thuis in en voor groepen en wil individuen, zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen helpen zich te ontwikkelen en hun doelstellingen waar te maken.

–       Je kan goed in team werken én je kan zelfstandig opdrachten tot een goed einde brengen.

–       Je bent ervan overtuigd dat de stem van de patiënt zelf onontbeerlijk is in het gezondheidsbeleid.

–       Je kan beleid, nieuwe initiatieven, teksten… doornemen vanuit een patiëntenbril.

–       Je beschikt over een wagen voor dienstverplaatsingen

–       Je bent bereid tot avond en weekendwerk.

Ons aanbod:

–       Een boeiende en afwisselende betrekking in een dynamische en groeiende organisatie.

–       De kans om mee te pionieren en participatie in ziekenhuizen en de eerste lijn in regio  Antwerpen op de kaart te zetten.

–       De uitdaging om samen met een collega, een nieuwe ondersteuningsantenne in regio Antwerpen uit te bouwen.

–     Begeleiding, coaching en ‘on-the-job-training’ door ervaren medewerkers van ZOPP vzw – Limburg, Trefpunt Zelfhulp vzw en het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

–       Tijd om je in te werken, vormings- en bijscholingsmogelijkheden.

–       Een tewerkstelling van 100% voor onbepaalde duur.

–       Een verloning volgens barema MV1 van PC 319.01 welzijn.

–       Twee extra feestdagen (Tweede Kerstdag en Vlaamse Feestdag) en drie extra verlofdagen.

–       Glijdende werkuren (starten tussen 7u30 en 10u).

–       Groepsverzekering

–       Maaltijdcheques

De selectieprocedure verloopt als volgt:

– een toets van de kandidaten aan de formele vereisten;

– preselectie op basis van kandidaatstelling;

– één of meerdere selectie-interviews op vrijdag 21 april 2023 en vrijdag 28 april 2023;

– mogelijkheid tot bijkomende screening.

Graag meer info over deze vacature ? Contacteer Lien Smets, via 011/93 62 21 of via e-mail: lien.smets@zopp-limburg.be

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv per e-mail naar directie-assistente Martine Vansteenacker via martine.vansteenacker@vlaamspatientenplatform.be vóór 7 april 2023.

Location

Antwerpen