Ga naar de inhoud

Netwerkcoördinator (80% tot 100%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 12 May 2022
Uiterlijke datum 2 June 2022

Beschrijving

Taken
Als netwerkcoördinator maak je deel uit van een driekoppig coördinatieteam en werk je
mee aan het realiseren van de missie, visie en het strategisch meerjarenplan
2021-2025. Als lid van het coördinatieteam ben je een bondgenoot in het verder
optimaliseren van onze interne werking. Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid en
de uitvoering ervan onder leiding van de algemeen coördinator.
In jouw functie als netwerkcoördinator fungeer je als een ervaren coach voor een gedreven
team van netwerkondersteuners en lever je ook zelf een directe bijdrage aan het
ondersteunen van één onze lidorganisaties, zijnde 57 Verenigingen Waar Armen het
Woord Nemen. Dit vraagt een proactieve en dienstverlenende houding waarbij jouw rol
bestaat uit het inhoudelijk verdiepen van de werking van onze leden op basis van de 6
criteria, ondersteuning in projectmanagement, organisatieontwikkeling en kennisopbouw bij onze leden. Als netwerkcoördinator heb je de eindverantwoordelijkheid voor de
ondersteuning van onze 57 leden, capteer je hun noden samen en werk je proactief aan
kennismanagement en -uitwisseling tussen de leden onderling in Vlaanderen en Brussel.
Je fungeert ook als aanspreekpunt voor overheden, organisaties, partners en verbindt
actief met andere relevante netwerken en stakeholders. Het is aan jou, als expert
netwerkondersteuning om opgebouwde expertise, kennis en ervaringen van verenigingen en het Netwerk tegen Armoede in kaart te brengen en te ontsluiten.
Je werkt vanuit een gedragenheid van mensen in armoede, de leden van het netwerk, het
team en het bestuur. Je werkt nauw samen met andere collega’s van het Netwerk tegen
Armoede. We zoeken een teamspeler die tegelijk eindverantwoordelijkheid kan dragen.
Concrete taken:
● Je bent verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle en performante ondersteuning
van onze leden/de verenigingen. Je ziet en creëert kansen, maakt gebruik van
verschillende perspectieven, denkt en handelt resultaatgericht. Je levert vanuit deze
rol een bijdrage aan de organisatieontwikkeling van verenigingen en het Netwerk
tegen Armoede. Dit omvat:
○ Analyseren van evoluties in maatschappelijke en politieke context op het vlak
van armoede(bestrijding)
○ Inventariseren en ontsluiten van opgebouwde expertise, kennis en ervaring
van verenigingen en het Netwerk tegen Armoede.
○ Je ondersteunt verenigingen waar armen het woord nemen in diverse rollen
(procesbegeleider, expert, leider, coach) en voert zeer diverse opdrachten uit
gaande van strategie, beleidsbeïnvloeding, communicatie, samenwerking tot
communicatie, personeelsbeleid, organisatie en planning …
○ Initiëren en organiseren van dialoog en netwerking met overheden, partners
en andere relevante oplossingsactoren
○ Je vertegenwoordigt het Netwerk tegen Armoede, in tandem met
ervaringsdeskundigen, in diverse overlegorganen, adviesraden en op
studiedagen en/of netwerkevents.
● Je coacht een gedreven team van netwerkondersteuners en vormt samen met
hen een collega om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Je stemt hierbij
af met elkaar en andere medewerkers van het Netwerk. Je levert vanuit deze rol een
bijdrage aan het HR-beleid van het Netwerk tegen Armoede.
● Je hebt een hart voor de verenigingen waar mensen in armoede het woord
nemen: je beluistert hun noden, vertrekt vanuit hun ervaringsdeskundigheid, je vormt
en ondersteunt hen in functie van het opzetten van participatie- en inspraakprocessen
aan het beleidswerk.
● Je brengt de kennis van mensen in armoede en hun verenigingen naar buiten
doorheen de organisatie en tijdens publieksmomenten, studiedagen of webinars.
● Je geeft vanuit jouw expertise occasioneel vorming of bent gastspreker in een
panel, met en vanuit de ervaring van mensen in armoede.
Profiel
● Je staat achter de missie en visie van het Netwerk tegen Armoede
● Je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma met minstens 5 jaar
relevante werkervaring.
● Je beschikt over een basiskennis van de VZW-wetgeving of je kan je deze snel eigen
maken
● Je hebt ervaring in project-, proces- en verandermanagement van NGO’s en
belangenbehartiging (al dan niet in het domein van armoedebestrijding)
● Je bent een diplomatische netwerker en weet discreet, neutraal en betrouwbaar om
te gaan met dynamieken binnen een netwerk van lidorganisaties
● Je beschikt over een enthousiasmerende basishouding om samen met mensen in
armoede, hun verenigingen en een gedreven staf resultaten te boeken
● Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als schriftelijk)
● Je bent analytisch sterk en kan zelfstandig werken
● Je kan spreken voor en werken met groepen mensen met zeer diverse
achtergronden
● Je beschikt over organisatietalent, weet hierbij prioriteiten te stellen, te evalueren en
bij te sturen
● Je neemt initiatief, werkt efficiënt en bent stressbestendig
● Je hebt geen probleem met verplaatsingen binnen Vlaanderen en Brussel
● Je hebt affiniteit met de leefwereld van mensen in armoede, de werking van
verenigingen waar armen het woord nemen en de bredere sociale sector
● Ervaring met financiële, administratieve processen en ICT is een troef
Aanbod
● voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur
● Je krijgt het vertrouwen om mee het strategisch beleid vorm te geven en uit te voeren
● Je komt in een waardengedreven organisatie terecht die gaat voor sociale impact op
lange termijn, die in de frontlinie staat van de strijd tegen armoede vanuit een zeer
sterke visie op sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
● Je hebt het voorrecht om dagdagelijks in partnerschap met onze verenigingen en
mensen in armoede te werken
● Een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329) met overname van
relevante anciënniteit (max. 15 jaar)
● Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of
fietsvergoeding, gsm-abonnement en laptop
● Een warme en zorgende werkomgeving met een gedreven team dat tegelijk zeer
divers is (een 15-tal collega’s) en met voldoende momenten ook om samen te
ontspannen en te verdiepen.
● Een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden en veel mogelijkheden tot telewerk
● Zeer vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Brussel-Noord (600 meter)
● Onmiddellijke indiensttreding (bespreekbaar: start ten allerlaatste op 1/9/22)
Procedure
Bezorg jouw kandidatuur ten laatste op donderdag 2 juni 2022 aan algemeen coördinator
Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be. Stuur een persoonlijke
motivatiebrief samen met jouw cv waaruit jouw motivatie, opleiding(en), ervaring en jouw
professionele loopbaan blijken.
Bijkomende informatie nodig?
Neem contact met Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be.
Het Netwerk tegen Armoede voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.

Location

Vooruitgangstraat 323/6
1030 Brussel