Ga naar de inhoud

Ondersteuner sportinfrastructuur

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 2 February 2024
Uiterlijke datum 20 February 2024

Beschrijving

Wie zijn we?

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Wat ga je doen?

Je biedt ondersteuning bij de uitvoering van initiatieven van de VGC-sportdienst met betrekking tot sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opdrachten:

– Helpdesk en monitoring van de sportinfrastructuur.

– Samenwerkingsakkoorden (school)sportinfrastructuur.

– Databank sports.brussels.

Meer informatie over deze vacature en andere vind je op onze website.

Location

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel