Ga naar de inhoud

Onderwijsondersteuner

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 2 May 2024
Uiterlijke datum 20 May 2024

Beschrijving

Situering

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de nodige sleutelcompetenties kunnen verwerven die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Met een team van een 100-tal medewerkers ondersteunt en vormt het OCB Brusselse schoolteams. Ze hebben hierbij specifiek aandacht voor een aantal grootstedelijke uitdagingen zoals meertaligheid, armoede, ouderbetrokkenheid, brede school … Het OCB zorgt ook voor de ontwikkeling van leermiddelen en tools voor leerkrachten in Brussel.

Het OCB is een warme organisatie, die met kennis van zaken en respect voor teams het kind centraal plaatst!

Jobinhoud

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je o.a. mee aan kwaliteitsvol (taal)onderwijs, krachtige didactiek, breed leren en ouderbetrokkenheid. Je ontwikkelt vaardigheden bij schoolteams om te leren omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede …

 • Je ondersteunt en vormt de leerkrachten en zorgleerkrachten via verschillende begeleidingsaanpakken (coaching, modelling, co-teaching …).
 • Je helpt mee bij het ontwikkelen van initiatieven voor het versterken van grootstedelijk onderwijs.
 • Je werkt samen in een team van onderwijsondersteuners en met hen werk je een optimale werkwijze uit om je scholen te ondersteunen.
 • Je werkt samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen

Profiel

Je hebt een bachelor- of masterdiploma gerelateerd aan de onderwijssector behaald.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • beschikken over pedagogische vaardigheden en didactische inzichten
 • vlot communiceren en functioneren binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, begeleidingsdiensten …)
 • ervaring of interesse hebben in het ondersteunen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren …
 • beschikken over analytische vaardigheden en een resultaatgerichte aanpak − relativerend en diplomatisch kunnen optreden bij onvoorziene omstandigheden, met aandacht voor vertrouwelijkheid
 • een verfrissende kijk hebben op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind
 • ervaring hebben met diverse groepen en oog hebben voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen
 • kunnen samenwerken in een team en ook zelfstandig kunnen werken

Aanbod

Je salaris is gebaseerd op vastgelegde salarisschalen en je individuele situatie (bijvoorbeeld (on)gehuwd, aantal personen ten laste).

Aantrekkelijke extra’s

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kun je voordelig laten aansluiten.
 • Je krijgt bovendien een verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor ontvang je een premie bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Hoe solliciteren

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure met tijdslijn hebben we voor jou samengebracht in een praktische infobundel.

Je krijgt de kans om je competenties op verschillende manieren aan te tonen. Daarom bestaat de selectieprocedure uit twee schriftelijke proeven en een gesprek.

Vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan tot en met maandag 20 mei 2024.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Vanessa Van Damme beantwoordt graag je vragen op het nummer 0493 31 41 03 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Neem dan contact op met Piet Vervaecke, entiteitsverantwoordelijke bij het Onderwijscentrum Brussel op het nummer 02 210 63 90 of via piet.vervaecke@vgc.be.

Location

Marcqstraat 16-18
1000 Brussel