Ga naar de inhoud

Pedagogische bachelor kinderbegeleider – Dienst Kinderopvang

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 6 May 2022
Uiterlijke datum 30 May 2022

Beschrijving

Je hebt een kritisch-constructieve blik waarmee je (met jouw pedagogische expertise) anderen laat reflecteren. Dat middenin de praktijk van kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar.
– Je werkt mee als kinderbegeleider in een 2 à 3 tal leefgroepen. Hierbij heb je oog voor de optimale ontwikkeling en zorgbehoeften van elk kind en ben je alert voor verontrustende signalen bij kinderen en hun gezin;
– We moeten bij jou zijn voor een grondige kennis van pedagogische kaders, het vaardig hanteren van instrumenten en procedures, en een gedragen visie op kwaliteitsvolle kinderopvang. Je vertaalt bijvoorbeeld processen en procedures naar de concrete dagelijkse praktijk en gaat aan de slag met kind-volgsystemen en kwaliteitsinstrumenten;
– Je zet de pedagogische visie en opdrachten van het beleid actief om in de praktijk van een specifieke leefgroep/locatie;
– Je deelt ‘goede praktijken’ en je doet creatieve en inspirerende verbetervoorstellen.

Je bent een aanspreekpunt voor collega’s om samen het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen te bewaken. En ook één van onze kinderbegeleiders die met warm hart werkt met jonge kinderen.
– Je bent geen leidinggevende, maar een pedagogisch coach, motivator en inspirator.
– Je ondersteunt jouw collega-kinderbegeleiders op maat van hun talenten, competenties en groeimogelijkheden;
– Door jouw eigen begeleidingsstijl te benoemen en in vraag te stellen, stimuleer je je collega kinderbegeleiders tot eenzelfde reflectief handelen.
– Dankzij jouw coaching skills staan een positieve feedbackcultuur en een veilige leeromgeving centraal. Je enthousiasmeert jouw collega’s om samen (verbeter)punten aan te pakken;
– Je signaleert wanneer coaching in de dagelijkse werking ontoereikend is en capteert spontaan (pedagogische) groeikansen en ondersteuningsnoden binnen het team;

Jou omschrijven als een teamspeler is een understatement.
Je stemt jouw handelen telkens af met je directe collega-kinderbegeleiders, verantwoordelijke(n) en andere diensten bijvoorbeeld het team pedagogisch begeleiders;

Naast de centrale focus op kinderen, is ook de focus op de ouders en de buurt voor jou even essentieel. Participatie en verbinding staan voor jou centraal.
– Je versterkt jouw collega-kinderbegeleiders in hun samenwerking met de ouders en de buurt en je deelt ‘goede praktijken’ rond ouderparticipatie en buurtwerking over verschillende leefgroepen/opvanglocaties.
– Je investeert in een vertrouwensrelatie met de ouders en betrekt hen nauw in de wijze waarop de opvang van hun kind gebeurt;
– Je werkt graag samen met de buurt(organisaties). Je gaat actief op zoek naar kansen voor gemeenschappelijke activiteiten;

Location

9000 Gent