Ga naar de inhoud

Pleegzorgbegeleider Volwassenen Zuid Oost-Vlaanderen

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 29 January 2024
Uiterlijke datum 29 February 2024

Beschrijving

Bij Pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en/of de zorg over voor iemand uit een ander gezin. Een pleeggezin kan een minderjarige opvangen, maar evengoed een volwassene met een beperking of met een psychisch probleem.

Als pleegzorgbegeleider ben je, samen met je team en je teamcoach, verantwoordelijk voor kwaliteitsvolle pleegzorgtrajecten. Je staat in voor het begeleiden van alle betrokkenen in een pleegzorgsituatie.

Je overlegt met je teamcoach en het team regelmatig je inhoudelijke begeleidingstrajecten.

Hulpverlening

 • Je begeleidt de pleeggast, ouders, pleegzorgers en belangrijke derden in het kader van een duidelijk perspectief, een gedeelde wereld en een gezonde ontwikkeling van de pleeggast.
 • Je begeleidt de pleeggast en pleegzorgers en belangrijke derden in het kader van het duidelijk krijgen van het perspectief/toekomstplan, een kwaliteitsvol samenwonen/ samenleven (ook maatschappelijk) en de ontwikkeling van de pleeggast. Je hebt zicht op de noden en behoeften van het de pleeggast.
 • Je organiseert en leidt de zorgteams, waarop de relevante partners aanwezig zijn.
 • Je volgt concrete afspraken op vanaf de voorbereidingsfase.
 • Je biedt nazorg.
 • Je overlegt met verwijzer, collega’s (netwerkonderzoeker, screener, intaker, medewerkers behandelingspleegzorg,…), betrokken hulpverlening, school, …

Beleidsmatig

 • Je draagt bij aan visieontwikkeling en hulpverleningsbeleid van de organisatie en signaleert hiervoor hiaten en structurele noden.
 • Je werkt mee aan de sensibilisering rond pleegzorg en de werving van pleegzorgers.
 • Administratie en organisatievereisten:
 • Je gaat correct om met privacy, beroepsgeheim, meldingsplicht.
 • Je volgt de inhoudelijke en organisatorische procedures
 • Je staat in voor een correcte dossiervorming en tijdige verslaggeving.
 • Je staat tijdens de kantooruren mee in voor de permanentie.

Persoonsgebonden competenties

 • Je neemt de leiding en je werkt resultaatgericht. Je bent vaardig in het organiseren en leiden van zorgteams en zorgt voor een goede werkplanning.
 • Je hebt voeling en/of ervaring met cultuursensitieve zorg en/of jeugdhulp.
 • Je kan goed samenwerken in je begeleidingen en betrekt de nodige (externe) partners.
 • Je bent ontwikkelingsgericht: je ontwikkelt de nodige vaardigheden, attitudes en deskundigheid om met pleegzorggerelateerde materie om te gaan.
 • Je staat open om de nodige kennis op te doen over normale en afwijkende ontwikkelingen bij kinderen of volwassenen, om het hulpverleningslandschap en nieuwe methodieken te leren kennen.
 • Je bent vaardig in coachen en begeleiden van je cliënten. Je beschikt over pedagogisch inzicht en visie.
 • Je communiceert helder, je geeft constructieve feedback en je bent empathisch. Je bent meerzijdig partijdig: je kan je inleven in de denkwereld, de achtergrond, de gevoelens en het verhaal van elke betrokkene afzonderlijk.
 • Je stelt je flexibel op.
 • Je hebt interesse om samen met een team de werking verder inhoudelijk uit te bouwen. Je brengt je dossiers in en werkt actief mee aan het ontwikkelen van de inhoudelijke visie, methodieken en procedures.
 • Je staat open voor feedback en zelfreflectie.
 • Je bent loyaal aan genomen teambeslissingen en neemt deze mee in je begeleidingswerk.

Jobgerelateerde competenties

 • Je werkt vlot met algemene informaticatoepassingen en sociale media.
 • Je schriftelijke verslaggeving is klaar en duidelijk.
 • Je hebt een rijbewijs.
 • Je Nederlands is zeer goed, kennis van andere talen is een pluspunt. We moedigen mensen met kennis van andere talen aan om te solliciteren.

Diploma- en ervaringsvereisten

 • Je hebt kennis van of ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH.
 • Je bent vertrouwd met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn voor het werken met de doelgroepen.
 • Diploma van gegradueerde of bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

Pleegzorg Oost-Vlaanderen zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, beperking of afkomst.

Aanbod

 • Je komt terecht in een fijne organisatie in volle groei met loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden
 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen heeft oog voor werk-gezin balans door o.a. een interessante verlofregeling
 • Jobtime: voltijds (80% is bespreekbaar)
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Contract bepaalde duur tot eind 2024
 • Regelmatig avondwerk
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een inwerkperiode)
 • Barema B1c volgens PC 319.01
 • Maaltijdcheques
 • Plaats van tewerkstelling: Regio Zuid-Oost-Vlaanderen, standplaats Aalst

Solliciteer vóór 29/02 met je cv en motivatiebrief naar solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be met vermelding: Pleegzorgbegeleider Volwassenen ZOVL

Indien je in aanmerking komt, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek op woensdag 13/03.

Je gegevens worden 6 maand bewaard.

Indien je meer informatie wenst over de functie, neem dan contact op met Anneleen De Roo, regioverantwoordelijke, via anneleen.deroo@pleegzorgoostvlaanderen.be of via 053 77 30 30

Location

Parklaan 31A
9300 Aalst