Ga naar de inhoud

(Praktijk)Lector Atelier Fotografie – 15%

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 31 May 2024
Uiterlijke datum 16 June 2024

Beschrijving

Sint Lucas Antwerpen, School of Arts, is een leer-en onderzoeksomgeving in een meerstemmige wereld. We voelen ons betrokken bij de grootstedelijke context en onze studenten. Sint Lucas Antwerpen streeft ernaar studenten op te leiden tot (zelf)kritische burgers.

Je bent betrokken bij de opleiding professionele bachelor in audiovisuele technieken, specifiek in de richting fotografie. Binnen deze opleiding ligt de nadruk op het begeleiden van studenten bij het ontwikkelen van hun eigen visuele beeldtaal, waarbij technische kennis en vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Fotografie

Als (praktijk)lector binnen Sint Lucas Antwerpen werk je autonoom en in nauwe afstemming met het ganse team fotografie. Je werkt mee aan het groeiproces van onze studenten naar gedreven fotografen / beeldenmakers. Je denkt na over nieuwe inhouden en werkvormen, je coacht studenten in hun leerproces, laat hen leren via je feedback en evalueert hun groei. Je draagt bij aan het waarmaken van de visie van Sint Lucas Antwerpen.

Wat doe je concreet?

–         Je geeft het opleidingsonderdeel Atelier Fotografie waar je studenten begeleidt bij hun praktijkwerk in het derde jaar van de bachelor. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar voor andere opleidingsonderdelen binnen je expertisegebied. Je werkt nauw samen met een of meerdere collega’s.

–         Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en de verdere uitbouw van de opleiding.

–         Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen.

–         Je zoekt actief naar methodieken om tegemoet te komen aan de diversiteit aan leerprofielen.

–         Je werkt aan je eigen professionalisering, zowel vaktechnisch als pedagogisch-didactisch, en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling binnen de onderwijsgroep Sint Lucas Antwerpen.

Je bent werkzaam op campus Sint Lucas Antwerpen. Je maakt deel uit van het team fotografie. Je rapporteert aan het opleidingshoofd Mie De Backer.

Meer info  via https://www.kdg.be/werken-bij-kdg

Location

Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen