Ga naar de inhoud

(Praktijk)Lector fotografie, eindwerkbegeleiding – 15% (m/v/x) – ad interim

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 7 June 2022
Uiterlijke datum 19 June 2022

Beschrijving

Karel de Grote hogeschool is een warme en ambitieuze leer- en werkplek in de superdiverse stad Antwerpen. Je werkt er samen met meer dan 1550 collega's en voor ruim 13 000 studenten. We kiezen voor vernieuwend en uitdagend onderwijs, waarbij we volgende generaties inspireren en mee bouwen aan de toekomst en waar ruimte voor is voor groei.
We geloven dat diversiteit en inclusie ons beter, sterker en talentvoller maken. En onze bijdrage aan de samenleving rijker dan ooit. We willen het beste uit jou en uit onszelf halen en samen groeien. En daarvoor hebben we jou nodig.

We zoeken een collega om ons te versterken en aan de slag te gaan als:

(Praktijk)Lector fotografie, eindwerkbegeleiding – 15% (m/v/x) – ad interim

– Je geeft het opleidingsonderdeel Eindwerk Fotografie voor studenten uit bachelor 3 van de professionele opleiding Audiovisuele Technieken, Fotografie en bent flexibel inzetbaar in andere opleidingsonderdelen binnen je expertisedomein. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s.
– Je werkt lessen praktisch uit, ontwikkelt, begeleidt en evalueert leerprocessen. Je integreert hierbij moderne onderwijstechnieken en -middelen.
– Samen met je collega’s werk je aan de inhoud van het curriculum en denk je mee na over nieuwe (vak)inhouden en werkvormen om onze studenten goed te begeleiden, te inspireren en uit te dagen.
– Je laat studenten leren via feedback, begeleidt en coacht hen in hun leerproces en evalueert hen.
– Je stimuleert het experiment en de onderzoekende houding van de toekomstige fotograaf
– Je staat mee in voor volgende opdracht: begeleiding bij eindwerk (bachelorproef)
– Je zet graag mee je schouders onder de opleiding en je vak door deel te nemen aan opleidingsraden, overleg met collega’s en door onderwijsondersteunende taken op te nemen in functie van je talenten en interesses zoals deelname aan opendeurdagen, openlesdagen, tentoonstellingen enz.
– Je onderhoudt een netwerk met vakgenoten en bedrijven als voeding voor je onderwijsopdracht.
– Je stimuleert niet enkel de student om zich te ontwikkelen maar je werkt ook aan je eigen professionalisering, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling binnen de onderwijsgroep Sint Lucas Antwerpen.
– Je bent werkzaam op campus Sint Lucas Antwerpen. Je maakt deel uit van het team fotografie. Je rapporteert aan het opleidingshoofd Bacheloropleidingen Sint Lucas Antwerpen.

Location

Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen