Ga naar de inhoud

Projectmedewerker 'voedselzekerheid' (80%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 3 May 2024
Uiterlijke datum 26 May 2024

Beschrijving

Welzijnsschakels vzw verenigt bijna 200 vrijwilligersgroepen die zich in Vlaanderen inzetten in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie en die ijveren voor een duurzame en inclusieve samenleving. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in eigen omgeving. Ze organiseren activiteiten die inspelen op lokale noden en kansen: van ontmoetingsplekken, huisbezoeken, gespreksgroepen, vormingen en dialoogmomenten tot het bevorderen van participatie aan culturele en vrijetijdsactiviteiten.

In kader van het Europees Sociaal Fonds Plus, slaan VVSG, Foodsavers en Welzijnsschakels vzw de handen in elkaar in de strijd voor een rechtvaardige en duurzame samenleving waar het recht op voedsel wordt gerealiseerd voor iedereen. Dit doen ze o.a. door het ondersteunen en vormen van vrijwilligers en professionele medewerkers van lokale voedselinitiatieven die zijn aangesloten bij een van de drie partners.

Je opdracht

 • Je bent het aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen van lokale voedselinitiatieven in Vlaanderen.
 • Je volgt de activiteiten van lokale voedselinitiatieven en ondersteunt hen in het uitbouwen van een kwaliteitsvol initiatief in lijn met de missie en visie van Welzijnsschakels vzw.
 • Je werkt een subregionaal educatief aanbod uit voor lokale voedselinitiatieven waarin vorming, ervaringsuitwisseling en dialooggericht werken centraal staan.
 • Je doet procesbegeleiding of spreekt partners uit het netwerk aan die de begeleiding op zich nemen.

Profiel

 • Je beschikt over ervaring in het begeleiden van vrijwilligersgroepen en bent vertrouwd met groepsprocessen.
 • Je hebt inzicht in en voelt je betrokken op armoedebestrijding in onze samenleving.
 • Je kan organisaties en vrijwilligersgroepen tot samenwerking bewegen en enthousiasmeren.
 • Je brengt respect op voor en kan samenwerken met mensen van verschillende levensbeschouwelijke gezindheden.
 • Je bent contact- en communicatievaardig en beschikt over een goed organisatietalent en planningsvermogen.
 • Je neemt zelfstandig initiatief en verantwoordelijkheid op en bent tegelijk een teamspeler.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur in een sociaal-agogische richting of je hebt een gelijkaardige ervaring opgebouwd.
 • Je bent bereid tot avondwerk en occasioneel weekendwerk
 • Je beschikt over een rijbewijs.
 • Jouw werkterrein in Vlaanderen

Ons aanbod

 • Een boeiende werkomgeving in een organisatie die zich lerend opstelt en ontwikkelt.
 • Een overeenkomst van bepaalde duur (0,80 VTE – t.e.m. 31 december 2028) met onmiddellijke indiensttreding.
 • Verloning concurrentieel binnen de socio-culturele sector, barema B1b.
 • Standplaats: een regionale kantoor van Welzijnsschakels vzw: Gent, Antwerpen, Hasselt, Brussel.
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Verzekering gezondheidszorgen en invaliditeitsrente.
 • Gsm-abonnement of onkostenvergoeding voor werkopdrachten.
 • Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding.
 • Vergoeding van werkverplaatsingen met eigen wagen én mogelijkheid tot gebruik van Cambio.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, geaardheid of handicap.

Stuur je C.V. en motivatiebrief ten laatste op 26 mei 2024 naar Lut Vanden Buverie via lut.vandenbuverie@welzijnsschakels.be. Meer info via 0475 63 43 69.

Location

Huidevettersstraat 165
1000 Brussel