Ga naar de inhoud

Psycholoog

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 5 April 2024
Uiterlijke datum 31 August 2024

Beschrijving

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is het inrichtend bestuur van drie onderwijscampussen: Kasterlinden (BuBaO, BuSO, MFC), Zaveldal (BuSO) en Technologie (CLB, LSC).

Kasterlinden is een campus voor buitengewoon onderwijs met een basis- en secundaire school en een multifunctioneel centrum (MFC). De basisschool en de secundaire school bieden buitengewoon onderwijs aan leerlingen met een visuele (type 6) of auditieve (type 7) beperking, met een taal- of spraakstoornis (type 7) en met een autismespectrumstoornis (type 9). In de basisschool is er ook een recent een groeiend aanbod voor leerlingen of met een gedrags- en emotionele stoornis (type 3). Het MFC biedt 42 verblijfsplaatsen in internaatsvorm aan en biedt recent ook een schoolflankerend en integraal aanbod aan: schoolvervangende dagopvang voor leerlingen voor wie onderwijs tijdelijk niet mogelijk is, contextbegeleiding in de leerling zijn of haar omgeving en therapeutische en medische begeleiding. Dit aanbod staat momenteel ter beschikking voor de leerlingen van de campus Kasterlinden en Zaveldal.

Zaveldal is een school buitengewoon secundair onderwijs met expertise in onderwijs aan leerlingen met een gedrags-en emotionele stoornis (type 3), leerlingen type basisaanbod kunnen ook terecht in Zaveldal.

Het CLB N-Brussel en Leersteuncentrum Kasterlinden bieden vanuit campus Technologie ondersteuning aan scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders. Het CLB werkt rond 4 grote domeinen; leren en studeren, schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren. Vanuit het leersteuncentrum worden leerkrachten en schoolteams ondersteund bij het omgaan met leerlingen met specifieke zorgnoden.

Wat doe je?

Als psycholoog speel je een cruciale rol in het creëren van een positieve en zorgzame werkomgeving. Dit voor alle medewerkers binnen de vijf onderwijsinstellingen (3 buitengewone scholen, Leersteuncentrum en CLB) en het MFC waar VGC inrichtend bestuur van is. Jouw verantwoordelijkheden omvatten het ontwikkelen, ondersteunen en implementeren van een duurzaam welzijnsbeleid dat gericht is op het bevorderen van het welzijn van het personeel in de scholen en centra.

Opdrachten

Crisisopvanggesprekken

Je kan de rol opnemen van eerste onthaal bij werkgerelateerde schokkende en traumatische gebeurtenissen (bedreigingen, agressie-incidenten, ongevallen, grensoverschrijdend gedrag,…). Voor dit aanbod werk je ook aanvullend samen met jouw netwerk van externe hulpverlening.

Installeren en opvolgen van externe hulpverlening

Je ondersteunt collega’s bij nood aan psychologisch begeleiding om het vertrouwen in zichzelf en in de werkomgeving te herstellen, om een burn-out te voorkomen of te behandelen. Je werkt hiervoor ook aanvullend samen met een netwerk van externe hulpverlening en voert hiervoor de nodige communicatie en procedures voor uit.

Ontwikkelen van een re-integratiebeleid

Je ontwikkelt op maat van de scholen en centra een beleid voor absenteïsme en re-integratie, afgestemd op de welzijns- en onderwijsregelgeving. Jouw rol omvat het voorbereiden, uitwerken en het communiceren van het beleid naar alle medewerkers. Je begeleidt de re-integratietrajecten op maat van de medewerkers en de setting. Je biedt de nodige aandacht aan nazorg. Je werkt hiervoor nauw samen met de directeuren en directieleden om tot een afgestemd en gedragen aanbod te komen.

Tevredenheidsbevragingen

Je stelt samen met de directieleden actieplannen op, op basis van de analyse van tevredenheidsbevragingen.

Talent detecteren en ontwikkelen

Je hebt oog voor de gehele loopbaan van onze medewerkers. Je werkt samen met leidinggevenden om gericht talenten te werven (meewerken aan campagne, gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten) en talenten te behouden en te ontwikkelen (coaching, psychologische begeleiding, veerkracht verhogende initiatieven).

Profiel

 • Je hebt een opleiding genoten als (klinisch) psycholoog;
 • Je hebt kennis van gesprekstechnieken en -methodologieën;
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om meerdere taken tegelijkertijd te beheren;
 • Je hebt een empathisch vermogen en het vermogen om effectief te luisteren naar de behoeften van anderen;
 • Je bent een teamspeler met het vermogen om effectief samen te werken met verschillende belanghebbenden;
 • Je bent bereidt om je voortdurend te professionaliseren en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen;
 • Je hebt een blanco uittreksel uit het strafregister – model 2.
Functiegebonden competenties
 • Sterke coachende vaardigheden
 • Resultaatsgericht werken
 • Klantgericht handelen
 • Sterke communicatievaardigheden
 • Sterke administratieve vaardigheden

Wat krijg je in ruil?

 • Een voltijdse aanstelling in het ambt van consulent waarbij je de rechtspositieregeling van het gesubsidieerd onderwijs volgt.
 • Verloning volgens het bijhorende barema;
 • 55 verlofdagen
 • Gratis uitstekende hospitalisatieverzekering. Je kan je gezinsleden voordelig laten aansluiten;
 • Premies bij belangrijke levensgebeurtenissen;
 • Premies als je in Brussel woont of naar Brussel komt wonen;
 • Abonnement(en) openbaar vervoer en/of fietskilometers;
 • Vele ontwikkelingskansen, ruime vormingsmogelijkheden, coaching en ondersteuning, de nodige uitrusting om je job te kunnen uitoefenen;
 • Je komt terecht in een gedreven organisatie, waar je zelf veel invulling kan geven aan je opdracht.
 • Kortingen via benefits@work

Hoe solliciteren?

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief, diploma en blanco strafregister model 2 zo snel mogelijk op.

Via e-mail: bert.vangoidtsenhoven@vgc.be met als onderwerp ‘psycholoog VGC-Onderwijsinstellingen’

Location

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel