Ga naar de inhoud

Ruimtelijk planner

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 21 June 2024
Uiterlijke datum 5 August 2024

Beschrijving

Dit is dé job voor jou, want:

Je staat in voor de voorbereiding en de besluitvorming over ruimtelijke beleidsopties:

 • Je zorgt voor de opmaak, het ontwerp, de begeleiding en de advisering van projecten met een belangrijke ontwerpmatige insteek in het kader van stadsvernieuwing, sociale huisvesting, stedelijke ontwikkeling in de groeistad, landschapsontwikkeling, publieke ruimte, nieuwe woonvormen, wijkstructuurschetsen, …
 • Je voert ontwerpend onderzoek uit in functie van de doorwerking van de bouwblokvisie en het verhogen van het ruimtelijke rendement onder meer in de groeistad
 • Je bereidt over deze projecten de noodzakelijke beleidsbeslissingen voor aan de hand van ruimtelijke analyses en een ontwerpmatige voorstellen

Je zorgt voor de opmaak en opvolging van ruimtelijke instrumenten:

 • Je staat in voor de opmaak, procesvoering en opvolging van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
 • Je adviseert en zorgt voor besluitvorming over voorontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen en ontwerpen van gewestelijke en provinciale ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, alsook de voorstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen/ruimtelijke beleidsplannen van aangrenzende gemeenten

Je begeleidt strategische masterplannen en andere stedenbouwkundige plannen van publieke en private initiatiefnemers:

 • Je zet hiervoor een ontwerp- en planningsproces op in nauwe samenwerking met de omgevingsambtenaren, het team van de stadsbouwmeester, andere diensten en de publieke en private opdrachtgever.
 • Je zorgt voor een efficiënt verloop van het adviserings- en besluitvormingsproces over deze plannen en bewaakt hierin de stedenbouwkundige kwaliteit en ruimtelijke beleidsopties

Je volgt de stedenbouwkundige aspecten op van belangrijke infrastructuur- en openbaar domeinprojecten:

 • Je werkt hiervoor samen met de betrokken diensten (Mobiliteitsbedrijf, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Dienst Stedelijke Vernieuwing,…)
 • Je adviseert infrastructuur– en openbaardomeinprojecten vanuit een stedenbouwkundige bril; wanneer nodig zorg je voor voorafgaand ontwerpend onderzoek.

Voor de uitvoering van deze opdrachten verwachten we van jou:

 • Je zorgt voor voldoende terugkoppeling en afstemming met de omgevingsambtenaren, een vlotte samenwerking met de grafische, communicatie- en datamedewerkers en een heldere communicatie naar de front-officemedewerkers
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten waar er een raakvlak is met de opmaak en de implementatie van de ruimtelijke beleidsopties
 • Je neemt actief deel aan ontwerpworkshops over jouw planningsopdrachten onder leiding van het team van de stadsbouwmeester
 • Je legt contacten buiten de stadsorganisatie en bouwt een netwerk op met organisaties en andere (overheids)diensten die een raakvlak hebben met de ruimtelijke planning en het ontwerp van de publieke ruimte
 • Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld, je zoekt manieren op deze op een innovatieve manier te integreren in je eigen opdrachten en in Gentse ruimtelijk beleid en zet hier desnoods partnerschappen voor op.

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.789 (0 jaar ervaring), € 4.690 (10 jaar ervaring), € 5.462 (20 jaar ervaring) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Een afwisselende job, met veel persoonlijk contact en heel wat verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Tweede pensioenpijler
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een masterdiploma of een diploma hieraan gelijkgesteld. Alleen de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften die per niveau door de Vlaamse minister, bevoegd voor binnenlandse aangelegenheden worden vastgesteld, komen bij aanwerving in aanmerking.
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Iets voor jou? Schrijf je ten laatste in op 5/08/2024. 

Heb je nog vragen over de procedure?

Onze Dienst Selectie en Mobiele Ploeg staat voor je klaar. Surf naar jobs.gent.be, bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen. Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.

Meer info via https://jobs.gent.be/vacature/ruimtelijk-planner?utm_medium=partners&utm_source=levl&utm_campaign=Ruimtelijk planner-2106-0508-24.

Location

Franklin Rooseveltlaan 1
9000 Gent