Ga naar de inhoud

Senior onderzoeker bij Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs 100%

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 7 June 2024
Uiterlijke datum 21 June 2024

Beschrijving

Karel de Grote Hogeschool, dat zijn 6 onderzoekscentra, 7 campussen, 48 afstudeerrichtingen, meer dan 100 bijscholingsmogelijkheden, circa 13500 studenten en 1500 medewerkers.

KdG kiest voluit voor groei van kwaliteitsvol onderzoek met maatschappelijke impact en een context waar samenwerken en inclusie centraal staan.

Onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs voert praktijkwetenschappelijk onderzoek binnen 3 onderzoekslijnen: ondersteuningsnoden van leerlingen (m.b.t. talige en culturele diversiteit, en psychosociaal welzijn), authentiek leren (betekenisvolle leercontexten en evalueren binnen deze contexten), en duurzaam leiderschap en loopbanen in onderwijs. Het onderzoekscentrum werkt nauw samen met de lerarenopleidingen en de onderwijspraktijk.

We zoeken een nieuwe collega om ons team te versterken.

Als onderzoeker bouw je verder aan één of twee onderzoekslijnen binnen het onderzoekscentrum. Je brengt jouw expertise (zowel inhoudelijk als methodologisch) binnen en deelt deze met de collega’s. Je doet onderzoek in nauwe samenwerking met de praktijk, en valoriseert de verkregen inzichten in bruikbare praktijktools.

Wat doe je concreet?

–       Je werkt mee aan de toekomst van ons onderzoekscentrum, volgt calls op en schrijft mee aan onderzoeksvoorstellen m.b.t. authentiek leren en/of ondersteuningsnoden van leerlingen.

–       Je werkt als senior onderzoeker in nationale en internationale praktijkwetenschappelijke onderzoekersprojecten.

–       Je stemt af en werkt nauw samen met collega’s en (onderzoeks)partners.

–       Je begeleidt studenten bij het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten.

Je bouwt een netwerk op en houdt de vinger aan de pols wat de noden en behoeften van ons werkveld zijn.

Meer info via https://www.kdg.be/werken-bij-kdg.

Location

Brusselstraat 45
2018 Antwerpen