Ga naar de inhoud

Sportzaalbeheerder

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatiedatum 27 June 2024
Uiterlijke datum 30 September 2024

Beschrijving

Wie zijn we?

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

Wat ga je doen?

Je volgt het sportzaalbeheer op van de sportzalen in beheer van de VGC-sportdienst. Je biedt ondersteuning aan de algemene werking en de werking rond infrastructuur van de sportdienst.

1. Je verzorgt het dagelijks beheer van de sportzaal:

− Je beheert de planning van de zaal. Je bent de contactpersoon voor de clubs, scholen en klanten.

− Je maakt contracten en facturen op.

− Je staat in voor het klein onderhoud en herstellingen.

− Je beheert het (sport)materiaal: bestellingen, onderhoud,…

− Je behandelt klachten.

− Je maakt afspraken en stelt procedures op voor het sportzaalbeheer i.s.m. de andere zaalbeheerder en de deskundige zaalbeheer.

− Je organiseert het nodige overleg betreffende de werking van de sportzaal i.s.m. de deskundige zaalbeheer.

− Je staat in voor de optimalisatie van de sportzaalwerking.

− Je houdt toezicht op de sportbeoefenaars: volgens een vast rooster i.s.m. de collega’s toezichters.

2. Je verzorgt het onthaal in het Vrijetijdspunt Comenius:

− Je ontvangt gebruikers en geeft informatie over de activiteiten van het Vrijetijdspunt en Sport in Brussel.

− Je verzorgt de inschrijvingen voor activiteiten.

3. Je ondersteunt de initiatieven en acties binnen de algemene werking van de sportdienst alsook de acties m.b.t. sportinfrastructuur.

Aanwervingsvoorwaarden

Je hebt een bachelordiploma behaald.

Je bent Geco-gerechtigd. (referentienummer vacature = 4396226)

Om in aanmerking te komen voor het geco-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen of in Vlaanderen

− 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris en de VDAB gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;

− of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;

− of reeds werken binnen een geco-contract

Meer informatie over deze vacature vind je hier.

Location

Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel