Ga naar de inhoud

Stageopdracht vormingsreeks inclusie op de werkvloer

Dienstverband Stages
Publicatiedatum March 9, 2023
Uiterlijke datum April 23, 2024

Beschrijving

Je wil je professioneel inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen en gelijke uitkomsten?

LEVL vzw is een onafhankelijke netwerkorganisatie die werkt aan een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie. Samen met ons netwerk werken we aan een evenredige en evenwaardige participatie en komen we op voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen. We vertrekken daarbij vanuit de reële drempels in de samenleving en de realiteiten, krachten en de ervaringsdeskundigheid van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel.

We behartigen de belangen van personen met een migratieachtergrond en zetten onze brede expertise om in concrete, robuuste en duurzame (beleids-)adviezen en initiatieven, in samenwerking met burgers, academici, private actoren, het middenveld, lokale besturen en/of de Vlaamse overheid.

Brusselwerking

LEVL heeft een deelwerking die specifiek focust op de regio Brussel en zich daarbij richt tot het Nederlandstalig netwerk van diensten, organisaties en voorzieningen, op alle terreinen van de VGC-bevoegdheden (stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin).

De doelstelling van projecten en acties in het kader van de Brusselwerking is om evenredige vertegenwoordiging en volwaardige participatie te realiseren zowel op individueel niveau als op niveau van organisaties, alsook op niveau van beleid, zodat een diverse groep van Brusselaars mee vorm kan geven aan de stad van morgen.

Concreet wordt dit o.m. gerealiseerd door Brusselaars met een migratieachtergrond te betrekken in (beleids)participatieve trajecten en -projecten, door ontmoeting en uitwisseling te stimuleren tussen relevante actoren en door bepaalde drempels die de participatie in de weg staan zichtbaar te maken en te signaleren.

Omschrijving stageopdracht

Het project: inclu.cité

De Brusselwerking van LEVL organiseert in het najaar van 2023 een vormingsreeks rond inclusie op de werkvloer bij Brusselse organisaties, genaamd inclu.cité. Samen met 10 participanten uit verschillende Brusselse organisaties bespreken we in drie sessies thema’s als racisme en discriminatie, micro-agressies en eigen referentiekaders. De vormingenreeks eindigt met een plan van aanpak voor elke organisatie.

De vormingsreeks krijgt bijgevolg een vrij intensief karakter en er wordt een duidelijk engagement verwacht van de participanten in de vorm van interactie tijdens de sessies alsook voorbereidende opdrachten voor elke sessie.

Met inclu.cité hopen we organisaties handvatten aan te reiken voor het verwezenlijken van meer inclusie op de werkvloer. De eerste stap hierbij zal altijd de bewustwording zijn van de participanten. Tijdens elke sessie werken we dan ook aan awareness, zodat deelnemers een goed inzicht krijgen in het belang van actief werken aan inclusie op de werkvloer.

Het team van inclu.cité is op zoek naar een stagiair(e) om te helpen onderzoeken of deze vormingsreeks ook effectief die beoogde bewustwording creëert. Om te voorkomen dat de vormingen enkel one-shots blijven, willen we de inzichten laten verankeren in een plan van aanpak rond inclusie op de werkvloer, maar wat verandert er effectief in de mentaliteit van de participanten? Welke rol speelt de vormingsreeks in de mentaliteitsverandering? Dit willen we met de hulp van een stagiair(e) graag onderzoeken.

Wat verwachten wij van jou?

 • Om de impact te meten die de vormingen hebben op de bewustwording bij de participanten werk jij een evidence-based methodiek uit. Voor aanvang van de vormingsreeks voer je literatuuronderzoek uit en werk je op basis van de bevindingen een evaluatiemethode uit.
 • Vanaf september voer je deze evaluatiemethode uit. Je bent op de maandelijkse sessies aanwezig (september, oktober, november) en verzamelt data van het proces dat de participanten doorheen het traject doorgaan. Aan de hand van een analyse van de data formuleer je inzichten over het veranderingsproces bij de participanten.
 • Na de vormingen rapporteer je schriftelijk en mondeling de resultaten m.b.t. de impact van de vormingsreeks en formuleer je advies om de impact van de vormingsreeks te versterken.

Timing

 • De vormingen starten in september 2023. Op 3 volledige dagen wordt aanwezigheid verwacht (september, oktober, november).
 • De stagiair(e) zou liefst minstens een maand op voorhand beginnen om het voorbereidend onderzoek uit te voeren.
 • De stageopdracht duurt ongeveer 6 weken verspreid over minstens 4 maanden (augustus tem november).
 • Specifieke tijdsverdeling kan in samenspraak worden beslist.

LEVL voert een gelijke kansenbeleid

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun gender identiteit, afkomst of handicap.

Wat bieden wij jou?

 • Je krijgt de kans om verschillende Brusselse organisaties op een unieke manier te leren kennen en samen met hen uit te wisselen over inclusieve werkvloeren.
 • Je krijgt veel vrijheid in het ontwikkelen van je evaluatiemethodiek. We ondersteunen je doorheen het hele proces en je kan verschillende ideeën rond het evalueren bij ons aftoetsen.
 • Je krijgt de kans om je onderzoeksvaardigheden en/of -interesse in de praktijk uit te testen.
 • Je wordt volledig betrokken bij de eerste editie van de vormingsreeks inclu.cité. Jouw feedback doorheen het proces wordt geapprecieerd.
 • Je krijgt de mogelijkheid om zelf ook bij te leren over topics gerelateerd aan inclusie op de werkvloer en deze topics meteen ook in de reële werkcontext van verschillende organisaties te bekijken.

Praktische info

 • Tewerkstellingsplaats: Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel (vlak bij het station Brussel-Noord).
 • Solliciteren kan t.e.m. 23 april 2023.
 • Geïnteresseerd? Meer vragen? Stuur een mailtje naar Ramona Canini (ramona.canini@levl.be).

Location

Vooruitgangstraat 323
1030 Brussel