Ga naar de inhoud

trajectbegeleider • Klassiek Arabisch en Nederlands en • Spaans, Engels en Nederlands Contract van 1 jaar (80% of 100%)

Dienstverband Betaalde jobs
Publicatie datum 4 July 2022
Uiterlijke datum 16 August 2022

Beschrijving

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen zoekt een trajectbegeleider
• Klassiek Arabisch en Nederlands en
• Spaans, Engels en Nederlands
Contract van 1 jaar (80% of 100%)
Welkom in Atlas

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie.
Het is een warme organisatie waar we inburgeraars/anderstaligen en organisaties op maat begeleiden, met een open houding en respect.

Functie
Als trajectbegeleider begeleid je inburgeraars en voer je coachende gesprekken zodat de inburgeraar kansen krijgt om zijn zelfredzaamheid te vergroten. Je motiveert en responsabiliseert de inburgeraar op een positieve manier en doet hem reflecteren over zijn situatie. De trajectbegeleider maakt een trajectplan op maat van de inburgeraar en focust op persoonlijke doelen die inburgeraars nastreven. De ondersteuning gebeurt via meerdere contactmomenten waarbij (zelf)reflectie, informeren, oriënteren en doorverwijzen centraal staan.
Je werkt actief aan competenties van de inburgeraar en brengt eerder verworven competenties in kaart via bijvoorbeeld diplomagelijkschakeling.
Je volgt dossiers administratief op.

De gesprekken gebeuren digitaal of live in een contacttaal of in het Nederlands.
Plaats in de organisatie
Je werkt in het team trajectbegeleiding binnen de afdeling individu. Je rapporteert aan de teamverantwoordelijke.

Je taken
• Je voert coachende begeleidingsgesprekken. Je begeleidt de inburgeraar om perspectieven te bepalen en concreet te maken, zodat hij/zij hier bewust mee aan de slag kan gaan.
• Je motiveert en responsabiliseert de inburgeraar op een positieve manier.
• Je verwijst de inburgeraar door of leidt deze toe en volgt op indien nodig.
• Je stimuleert hem/ haar om te participeren aan de samenleving.
• Je volgt individuele ondersteuningsvragen van inburgeraars op en verwijst gericht door.
• Je rekruteert inburgeraars: je contacteert en informeert hen, schrijft ze in de juiste cursus maatschappelijke oriëntatie (MO) in en volgt op.
• Je beheert en registreert dossiers van klanten in een cliëntvolgsysteem.
• Je zorgt voor een correcte en relevante uitwisseling van informatie over een cliëntdossier.
• Je informeert over de voortgang en eventuele moeilijkheden van het inburgeringstraject van de inburgeraar
• Je neemt actief deel aan teamoverleg.
• Je deelt kennis met collega’s.
• Je stelt expertise ter beschikking van (externe) partners en collega’s.
• Je leidt gericht toe naar partners en andere organisaties.
• Je werkt actief mee aan de doelstellingen van het team en de organisatie.
• Je signaleert knelpunten aan je teamverantwoordelijke en/ of de betrokken persoon.
Je profiel
• Je beschikt over een bachelor of gelijkgesteld door ervaring.
• Je hebt een goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen.
• Je hebt kennis van of ervaring in het werken met een diverse doelgroep of in de sociale sector.
• Je beschikt over een zeer goede kennis van Klassiek Arabisch en Nederlands of Spaans, Engels en Nederlands. Kennis van bijkomende talen is een pluspunt.
• Je hebt kennis van gesprekstechnieken.
• Je hebt een coachende houding.
• Je kan omgaan met weerstand.
• Je werkt en communiceert op maat van de inburgeraar.
• Je kan klanten op een positieve manier motiveren.
• Je kan grenzen stellen, afstand nemen waar nodig en je respecteert de deontologische afspraken.
• Je kan omgaan met stress en piekmomenten.
• Je bent flexibel en kan omgaan met veranderingen.
• Je hebt sterke administratieve vaardigheden en je kan je op korte tijd inwerken.
• Je hebt een goede kennis MS Office.
• Je werkt regelmatig op dinsdagavond en op zaterdagvoormiddag.

Wij bieden
• Een contract van bepaalde duur van één jaar (80% – 100%)
• Fijne werkplek in Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen
• Een warme en diverse organisatie.
• Verloning volgens barema B1c – B1b (PC 329.01) en extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.
• Indiensttreding: zo snel mogelijk.
Meer weten?
• www.atlas-antwerpen.be
• Contacteer Hayat Amyay via hayat.amyay@antwerpen.be of 0485 77 75 89 (tot en met 7/07/2022) of
Issam Hamiani via Issam.Hamiani@antwerpen.be of 0471 56 48 22 (tot en met 25/07/22) of
Annick Mahieu via Annick.Mahieu@antwerpen.be of 0473 66 21 38 (vanaf 8/08/22)

Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV in het Nederlands ten laatste op 16/08/2022 om 12:00 naar Kathy Malfliet – coördinator HR via atlas_jobs@antwerpen.be
De selectiegesprekken en rollenspelen vinden plaats op 30/08/2022. Geslaagde kandidaten leggen nadien taaltesten af.

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten met een hart voor hun job.
Kwaliteiten bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
nationaliteit of handicap.

Location

Carnotstraat 110
2060 Antwerpen