Ga naar de inhoud

Onderwijs

Diversiteit in het onderwijs

Een specifieke focus gaat naar meer diversiteit bij het onderwijspersoneel. Onderzoekers wijzen erop dat een betere vertegenwoordiging van personen van buitenlandse herkomst positieve gevolgen heeft voor leerlingen en het ook gewoon rechtvaardiger is om deze beroepsgroep diverser te maken (Agirdag, 2020). Die ondervertegenwoordiging wordt gelinkt aan verschillende oorzaken: o.a. leerlingen van buitenlandse herkomst zien weinig rolmodellen in het onderwijs en er wordt te
vaak op hun tekorten gewezen, waardoor ze zelf niet gestimuleerd worden om te kiezen voor een opleiding tot leraar. LEVL werkt verder aan gelijke onderwijskansen. We verbeteren de schoolloopbanen van leerlingen door in te zetten op de overgang kinderopvang-school, de rol die intermediairs spelen bij de begeleiding van leerlingen en door het bevorderen van een toegankelijk en divers-sensitief buitenschools hulpverleningsaanbod. Vanuit deze werkingen en reeds opgebouwde expertise formuleert LEVL beleidsaanbevelingen in de Vlaamse Onderwijsraad, aan de minister van Onderwijs, Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.