Ga naar de inhoud

Werk

Wil de arbeidsmarkt inclusief zijn, dan is er nog een lange weg te gaan

Ons land kampt met een enorme etnische kloof op de arbeidsmarkt. Sinds het begin van de vergelijkende metingen heeft België, van alle EU-landen, het laagste percentage mensen met een migratieachtergrond aan de slag. Als ze wel werken, dan vaak aan de onderkant van de duale arbeidsmarkt: in precaire statuten zoals interim, dienstencheques of met tijdelijke contracten en deeltijdse jobs. Ze zijn sterker aanwezig in slechter betaalde sectoren, zoals de horeca, detailhandel, bouw-, groen- of transportsector. Daarnaast zijn ze ondervertegenwoordigd in de ambtenarij, het onderwijs en de zorg. Bovendien zijn ze vaker overgekwalificeerd voor de jobs die ze uitvoeren. Zelfs bij een zelfde diploma en studierichting, ligt hun loon lager dan dat van hun studiegenoten. Talenten van mensen met een migratieachtergrond worden onvoldoende benut. Hun positie op de arbeidsmarkt is het gevolg van tal van drempels en discriminatie, zowel incidenteel als structureel. Mensen met een migratieachtergrond hebben een beperkter netwerk en struikelen over onnodige taaldrempels, diplomavereisten, kledingvoorschriften en andere discriminaties bij aanwerving, bij doorstroom of op de werkvloer. Ze hebben onvoldoende opvangopties voor hun kinderen of geraken niet op hun werkplek. Ook het beleid blijft vaak nog te kleurenblind. Zo vergroot het activeringsbeleid vandaag de etnische kloof. Mensen met een migratieachtergrond worden onvoldoende bereikt of toegeleid naar tewerkstellingsmaatregelen die de kans op werk sterk doen stijgen. Ook de procedures voor erkenning van buitenlandse diploma’s of competenties zijn ontoereikend. Verder blijft de controle en sanctionering van discriminatie helaas nog steeds uit in Vlaanderen. Wil de arbeidsmarkt inclusief zijn, dan is er dus nog een zeer lange weg af te leggen!

LEVL wil dat de arbeidsmarkt, sectoren en bedrijven in hun personeelsbestand een correcte weerspiegeling vormen van de superdiverse bevolking. We streven naar evenredige en evenwaardige participatie voor personen met een migratieachtergrond en naar een inclusieve arbeidsmarkt vrij van racisme en discriminatie. Want iedereen moet de kans krijgen op een kwaliteitsvolle job, om zichzelf te ontplooien, in het eigen levensonderhoud te voorzien én bij te dragen aan de economie en samenleving.

LEVL adviseert beleidsmakers over hoe de etnische kloof op de arbeidsmarkt te dichten valt. We mobiliseren en sensibiliseren actoren uit de arbeidsmarkt en beleidsmakers via overlegorganen en dialoog en overleg, enerzijds bilateraal en anderzijds vanuit een stakeholderscoalitie. We zetten problemen en oplossingen op de kaart via studiedagen, lezingen, vormingen en persbijdrages. Daarnaast ondersteunen we sectoren en bedrijven met de ontwikkeling van tools rond inclusief ondernemen.

LEVL wordt voor haar expertise en dossieropbouw, voor haar vertegenwoordigende werk en het voeden van deelname aan de beleidsdialoog gefinancierd via het project Focus op Talent, vanuit het departement Werk en Sociale Economie.

Ons tewerkstellingsproject: Hands-on Inclusion (HOI)

Hands-on Inclusion is een project met als doel het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten voor iedereen.

Dat doen we enerzijds door organisaties de juiste ondersteuning te bieden om duurzame inclusie in hun werking mogelijk te maken en anderzijds door de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Hands-on Inclusion is een project van Verso en LEVL, in samenwerking met Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee – Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

Wat doet LEVL precies?

Co-coördinatie, trainingen over de thema’s Inclusieve rekrutering, Diversiteit op de werkvloer, Changemanagement en we trekken de Netwerklunches en Vacaturescreening.

Kom meer te weten over het project via de website.

Het aanbod van Hands-on Inclusion

Ontdek de kracht van onze bootcamps

Een bootcamp is een intensief en interactief traject voor ondernemingen:

  • Intensief, omdat we eerst een persoonlijk intakegesprek voeren en je je vervolgens gedurende een aantal sessies verdiept in een actueel thema. Het resultaat? Een praktisch plan van aanpak op maat.
  • Interactief, omdat je vertrouwelijk kennis deelt met een compacte groep collega’s, onder begeleiding van experts.

Onze gratis bootcamps bieden een antwoord op de drie meest prangende HR-vragen van het moment:

1. Strategie

Hoe stippel je een inclusieve visie uit, die een brede doelgroep aanspreekt?

Ontdek het in deze bootcamps:

Inclusief ondernemen als strategie

Inclusie in kaderfuncties

Changemanagement

2. Instroom

Hoe slaag je erin talentvolle medewerkers aan te trekken?

Vind het antwoord in deze bootcamps:

Inclusieve rekrutering

Inclusief jobredesign

Diversiteit op de werkvloer: actief discriminatie, validisme & racisme aanpakken

3. Retentie

Hoe zorg je ervoor dat mensen zich goed voelen en zich kunnen ontplooien binnen jouw organisatie?

Leer talenten verankeren en ontwikkelen in deze bootcamps:

Retentie dankzij een inclusievere werkvloer

Heldere taal en communicatie

Duurzame inzetbaarheid

re-integratie naar werk

Klik hier voor de eerstvolgende vormingen en workshops