Ga naar de inhoud

Het startschot heeft geklonken: ‘Ieders Stem Telt’ en ‘Ik Stem Ook’, beiden verkiezingscampagnes waar LEVL deel van uitmaakt, zijn volop in beweging.

Neem een kijkje op de website van Ieders Stem Telt. Je vindt er een waaier aan waardevolle informatie, educatieve vormingen en beknopte uitleg over het verkiezingsproces. Deze campagne van enkele middenveldorganisaties wil het belang van gaan stemmen tijdens de (lokale) verkiezingen van 2024 benadrukken. Vanuit LEVL geloven we dat jouw stem wel degelijk het verschil kan maken.

> Meer over het platform vind jehier.

Ik Stem Ook is hét platform voor specifieke informatie als het gaat om het betrekken van niet-Belgische inwoners aan het democratisch proces. Het belang, het stappenplan, de registratie … jij noemt het, Ik Stem Ook behandelt het.

LEVL ondersteunt beide campagnes in het behalen van hun ultieme doelstelling, namelijk het faciliteren, het versterken en het aanmoedigen van de deelname aan het democratisch proces. Aarzel niet om zelf gebruik te maken van het materiaal!