Ga naar de inhoud
LEVL als participatieorganisatie: lees ons regelgevend kader

Een nieuw verhaal

Steden, gemeenten en dorpen in Vlaanderen en Brussel worden gekenmerkt door burgers met verschillende kleuren, identiteiten, culturen, religies, geaardheden en overtuigingen. Ook in onze maatschappij merk je de impact van geo-politieke conflicten, oorlogen en socio-economische migratiebewegingen. Mensen spreken verschillende talen, hebben diverse ‘culturele’ achtergronden. Hun roots liggen verspreid over de hele wereld en hun identiteit bestaat uit verschillende lagen. Wij kijken naar die uitwisseling als een verrijking voor mens en samenleving.

Dat brengt een nieuwe manier van ‘samenleven’ met zich mee. Daarom is het hoog tijd om actief op zoek te gaan naar andere manieren van communiceren, van ontdekken en verbinding zoeken met elkaar. Vanuit dit verbindingsdenken willen wij als nieuwe netwerkorganisatie van deze plek in de wereld een betere plek maken.

Een plaats waar iedereen naar eigen vermogen kan deelnemen aan de maatschappij en waar elk individu zich in hun meergelaagdheid kan ontplooien. LEVL wil de brug vormen en werken aan een samenleving waar men zich verbonden voelt, zich herkent en erkend voelt in hun eigenheid en waar men deel uitmaakt van het grotere geheel.

Naar een nieuw normaal

Mensen streven in essentie vergelijkbare levensdoelen na. Iedereen is op zoek naar een veilige plek om te wonen, een plek waar je aan het leven kan participeren, je kinderen kan opvoeden en kan bijdragen aan een betere leefomgeving. Samenleven vandaag in Vlaanderen en Brussel vraagt om een nieuwe definitie; het vraagt om een nieuw verhaal en een nieuw normaal.

Een nieuw normaal waar iedereen op een evenwaardige en evenredige manier kan meewerken aan een betere toekomst voor volgende generaties. Het is een verhaal waarbij verbinding, co-creatie en sociale cohesie centraal staan.

Wij werken aan een samenleving waarin burgers niet alleen ruimtes, rechten en plichten delen maar ook samen de maatschappij naar een hoger niveau tillen en samen geschiedenis schrijven. Een maatschappij waarin iedereen investeert. Waaraan iedereen vorm kan geven vanuit persoonlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Een samenleving waarin culturen, taal en gebruiken gedeeld worden en waarin deze factoren elkaar continu beïnvloeden.

Hokjesdenken en afzonderlijk werken brengt niet meer op. Alle actoren (academici, middenveld, bedrijven, burgers, verscheidene groepen…) zijn samengebracht in één netwerk dat multidisciplinair samenwerkt. Zo gaat er minder kennis verloren en kan men tot onderbouwde, kwalitatieve, duurzame en innovatieve oplossingen komen die het samenleven en de levenskwaliteit van elke burger garanderen, verhogen en verbeteren.

Wij gaan aan de slag met experten, bedrijven, organisaties, ervaringsdeskundigen, geëngageerde burgers en professionals die thema- en beleidsoverschrijdend kunnen werken. Wij verbinden actoren die vanuit hun expertise ‘out of the box’ innovatieve en duurzame projecten kunnen implementeren.

‘Wij willen voorop lopen in de strijd tegen racisme en discriminatie. We willen actief werken aan het dichten van de etnische kloof en het verbeteren van de positie en de rol van mensen met migratieachtergrond in deze maatschappij. De netwerkorganisatie wil werken aan duurzame en innovatieve oplossingen om de levenskwaliteit van elke burger te verhogen en verbeteren.’