Ga naar de inhoud

Structureel in onze samenleving

Discriminatie en racisme zijn helaas nog een dagdagelijkse realiteit.

Discriminatie en racisme vormen een structureel probleem in onze samenleving en belemmeren de sociale samenhang. Ze remmen de volwaardige participatie van mensen met een buitenlandse herkomst af en tasten de menswaardigheid aan.

Discriminatie en racisme manifesteren zich door bij wet verboden uitlatingen, gedragingen, geschriften en handelingen. Ze kunnen vele vormen aannemen: al dan niet intentioneel, direct of indirect, het ontbreken van redelijke aanpassingen, intimidatie, opdracht geven tot discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven, enzovoort.

LEVL komt op voor de mensenrechten van personen met een buitenlandse herkomst en strijdt voor een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Een samenleving waarin niet je kleur maar wel je competenties je kansen bepalen. 

Binnen de werking anti-racisme en anti-discriminatie werkt LEVL rond (beleids)uitdagingen zoals correspondentie- en discriminatietesten, ethnic profiling en het Nationaal Actieplan Tegen Racisme (NAPAR). Vanuit netwerkvorming, expertiseopbouw en onderbouwde en gedragen beleidsadviezen informeert, adviseert en overtuigt LEVL beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus. Op die manier verwerven we beleidsimpact voor een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.