Ga naar de inhoud

Racisme en discriminatie

Een samenleving vrij van discriminatie en racisme

LEVL komt op voor de mensenrechten van personen met een migratieachtergrond en strijdt voor een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Een samenleving waarin niet je kleur maar wel je competenties je kansen bepalen.

Wat zijn de uitdagingen?

Discriminatie en racisme belemmert de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond. Het tast hun menswaardigheid aan. Helaas is het nog steeds aan de orde van de dag in allerlei levensdomeinen:
–       Jongeren met een vreemd klinkende naam moeten dubbel zo vaak solliciteren voor ze uitgenodigd worden voor een job interview dan hun klasgenoten zonder migratieachtergrond.
–       Leerlingen met migratieachtergrond maken met dezelfde resultaten meer kans op een B- of C- attest en moeten vaker van studierichting of school veranderen dan hun klasgenoten zonder migratieachtergrond.
–       In de zoektocht naar een woonst, maak je minder kans om de woning te bezichtigen, als je een vreemde naam hebt.  Een recent Antwerps onderzoek toonde zelfs aan dat 18% van de makelaars consequent discrimineert. 
–       Mensen met een migratieachtergrond hebben een lagere levensverwachting. Afgelopen jaar werden ze vaker getroffen door Corona. 
–       Tienermeisjes die een hoofddoek dragen, worden vaak ernstig beperkt in hun studie- en schoolkeuze en later gediscrimineerd in de zoektocht naar een job
–       Met een donkerdere huidskleur of moslimachtergrond wordt je vaker gecontroleerd door de politie. 13% van de mensen van Marokkaanse origine onderging afgelopen 5 jaar een politiecontrole omwille van de etnische origine.  Daarnaast zijn ze vaker het slachtoffer van disproportioneel politiegeweld.

– Mensen met migratieachtergrond worden vaak ook blootgesteld aan haatspraak op social media, in de sportclub of voetbalkantine, op de werkvloer…

–       Ze riskeren zelfs minder klantvriendelijk bejegend te worden in winkels, horecazaken of zelfs door de bussen van het openbaar vervoer voorbij gereden te worden… 

Naast racistische haat en directe discriminatie zijn er ook nog allerlei indirecte en structurele vormen van discriminatie. Discriminatie is immers geen fenomeen dat zich enkel afspeelt tussen individuen.  

Op welke manier denkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven, op weg naar een inclusieve samenleving, vrij van racisme en discriminatie.  

LEVL bouwt via eigen bevragingen, onderzoek en de interactie met haar netwerk expertise op.      
LEVL formuleert onderbouwde en gedragen beleidsadviezen en verdedigt die in diverse fora .
LEVL vertegenwoordigt personen met migratieachtergrond naar verschillende overheidsinstanties en overlegorganen.       
LEVL bouwt, voedt en ondersteunt netwerken rond belangrijke beleidsuitdagingen zoals praktijktesten, ethnic profiling, het al 20 jaar lang verwachte nationaal actieplan tegen racisme, voor inclusieve neutraliteit etc.
LEVL ondersteunt ondernemingen en organisaties om werk te maken van een nul-tolerantiebeleid inzake discriminatie en racisme. 

Doel?

LEVL komt op voor de mensenrechten van personen met een migratieachtergrond en strijdt voor een samenleving vrij van discriminatie en racisme. Een samenleving waarin niet je kleur maar wel je competenties je kansen bepalen. 

‘Haatdragende taal gaat vaak over grenzen. Het EU-actieplan tegen racisme zou kunnen helpen bij het vinden van een Europese aanpak.’

Kathleen Daele

Move4Napar

Het project ‘Move4Napar’ heeft als doel om zowel beleidmakers als bredere maatschappelijke actoren de nodige inzichten, competenties en tools aan te bieden om kwalitatieve actieplannen tegen racisme op te stellen. Dit willen we realiseren door diverse vormingen, conferenties en
workshops te organiseren voor zowel bovenlokale als lokale beleidmakers, alsook door de ontwikkelingen binnen diverse regio’s (lokaal en bovenlokaal) op te volgen en goede praktijken te incuberen en te ontsluiten. LEVL is medetrekker van dit project, dat een samenwerkingsverband is met de NAPAR-coalitie (een verband van middenveldorganisatie die zich actief inzetten in de strijd tegen racisme).

‘Het EU-actieplan tegen racisme bevestigde dat we een andere aanpak nodig hebben, zowel binnen de wetgeving als binnen de monitoring, het onderzoek en de ontwikkeling van maatregelen voor de bestrijding van anti-racisme.’

Kathleen Daele