Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we personen van buitenlandse herkomst?

Partners waarmee we regelmatig overleg hebben en waar we de stem van personen van buitenlandse herkomst vertegenwoordigen:

NAPAR Coalitie

De coalitie voor een Interfederaal actieplan tegen racisme is samengesteld uit een zestigtal Belgische organisaties. Het voert pleitbezorgingsacties uit voor een interfederaal actieplan tegen racisme.

Platform Praktijktesten Nu

Dit actieplatform, waar LEVL deel van uitmaakt, bestaat uit de organisaties çavaria, ella vzw, GRIP, Hand in Hand tegen racisme, Kif Kif, Netwerk tegen Armoede, Sector Samenlevingsopbouw en het Vlaams Huurdersplatform. Het platform gaat de strijd aan tegen discriminatie in het algemeen, maar met een focus op de arbeids- en woonmarkt. Daarnaast pleit Praktijktesten Nu voor de inzet van praktijktesten en mystery calling en shopping in de strijd tegen discriminatie.

Unia begeleidingscommissie racisme

Deze commissie, bestaande uit middenveldorganisaties, begeleidt binnen Unia de opvolging van het VN-verdrag tot uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie van 1966.

Expertencommissie evaluatie anti-discriminatiewetten

LEVL heeft een vertegenwoordiger in de expertencommissie die door de federale regering werd belast met de evaluatie van de anti-racisme, anti-discriminatie en genderwet van 2007.

ENAR – European Network Against Racism

ENAR is het enige pan-Europese anti-racismenetwerk dat pleit voor rassengelijkheid en beoogt het vergemakkelijken van samenwerking tussen actoren van de civiele maatschappij tegen racisme in Europa. De organisatie werd in 1998 opgericht door activisten aan de basis en heeft als doel om wettelijke veranderingen op Europees niveau te bewerkstelligen en beslissende vooruitgang te boeken in de richting van rassengelijkheid in alle lidstaten van de EU. Sindsdien is ENAR gegroeid en heeft het veel bereikt.

Platform Stop Ethnic Profiling 

Met het platform ‘Stop etnisch profileren’ bundelen zeven organisaties (Amnesty International Vlaanderen, MRAX, Liga voor Mensenrechten, Ligue des droits humains, Uit De Marge, JES en LEVL) en activist Yassine Boubout hun krachten in de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.