Ga naar de inhoud

Brussel

Regionale werking in Brussel

De regionale werking, Brusselwerking is gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Er wordt vanuit de Brusselwerking ingezet op twee thema’s: Onderwijs en Cultuur in Brussel.
▪ Binnen onderwijs focust LEVL zich op diversiteit binnen het onderwijspersoneel. Hiervoor komt een bevraging van personen van buitenlandse herkomst over de diversiteit bij het onderwijspersoneel in Brussel.
▪ De Brusselwerking van LEVL zet vervolgens in op het interculturaliseren van diverse Brusselse sectoren, met een focus op gemeenschapscentra (cultuur). De focus op interculturalisering volgt vanuit de observatie dat de Brusselse diversiteit allerminst weerspiegeld wordt binnen de verschillende Brusselse Nederlandstalige instellingen en organisaties. Door het samenbrengen van de juiste partners willen wij pijnpunten blootleggen en acties opzetten die instellingen en organisaties ondersteunen in het ontwikkelen van een beleid en aanpak op maat van de organisaties.