Ga naar de inhoud

Beleids­participatie

Actief en gedeeld burgerschap

Beleidsparticipatie maakt inherent deel uit van actief en gedeeld burgerschap. We zoeken naar kansen en opportuniteiten waarbij burgers en hun initiatieven actief hun inzichten en oplossingen kunnen aanreiken. We stimuleren hen tot actief burgerschap binnen het democratische debat.


We werken mee aan lokale activiteiten en aan acties die spontaan ontstaan op het terrein. We maken verbinding en stemmen af met het Agentschap Integratie en Inburgering, VVSG en andere (lokale) actoren om van beleidsparticipatie op lokaal niveau werk te maken. Van daaruit bieden we ondersteuning aan lokale actoren om beleidsparticipatie bij personen van buitenlandse herkomst te versterken.