Ga naar de inhoud

Rapporten en aanbevelingen

Burgerschap in een diverse samenleving

Deze brochure is gericht op lokale besturen die zelf stimulansen willen geven aan het burgerschap van hun inwoners. Ze geeft aan waar steden en gemeenten best op letten wanneer ze zelf een project starten. Ook worden er voorbeelden gegeven van concrete methodieken die kunnen worden toegepast en tips over het communiceren met de zeer diverse groep van mensen met een niet-EU-herkomst. Naast praktische wenken voor goed projectmanagement geeft de brochure tot slot ook aan bij wie je terecht kan voor meer inhoudelijke informatie over burgerschap, burgerzin en beleidsparticipatie.

Download de brochure hier.

Actief en gedeeld burgerschap

Dit wetenschappelijk onderzoeksrapport gaat nog een stapje verder. Het geeft aan hoe zes lokale projecten werden gemonitord en geëvalueerd en welke instrumenten daarvoor werden gebruikt. Voorts biedt het rapport een gedetailleerde inkijk in elk van de projecten en kijkt het kritisch naar alle projectinspanningen. Zo krijgt de lezer inzicht in wat goed werkt en wat minder of niet werkt. Daarnaast geeft het rapport een antwoord op de vraag: hoe kan je een tijdelijk project en de verwezenlijkingen van zo een project verduurzamen? Afsluiten doet de studie met aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Download het onderzoeksrapport hier.

Meer info over het project Actief en Gedeeld Burgerschap? Klik hier.