Ga naar de inhoud

Rapporten en aanbevelingen

Burgerschap in een diverse samenleving

De brochure is gericht op lokale besturen die zelf stimulansen willen geven aan het burgerschap van hun inwoners. Ze geeft aan waar steden en gemeenten best op letten wanneer ze zelf een project starten. Ook worden er voorbeelden gegeven van concrete methodieken die kunnen worden toegepast en tips over het communiceren met de zeer diverse groep van mensen met een niet-EU-herkomst. Naast praktische wenken voor goed projectmanagement geeft de brochure tot slot ook aan bij wie je terecht kan voor meer inhoudelijke informatie over burgerschap, burgerzin en beleidsparticipatie.

Download de brochure hier

Actief en gedeeld burgerschap

Het wetenschappelijk onderzoeksrapport gaat nog een stapje. Het geeft aan hoe de zes lokale projecten werden gemonitord en geëvalueerd en welke instrumenten daarvoor kunnen worden gebruikt. Voorts biedt het rapport een gedetailleerde inkijk in elk van de projecten en kijkt het kritisch naar alle projectinspanningen. Zo krijgt de lezer inzicht in wat goed werkt en wat minder of niet werkt. Ook geeft het rapport een antwoord op de vraag: hoe kan je een tijdelijk project en de verwezenlijkingen van zo een project verduurzamen? Afsluiten doet de studie met aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Download het onderzoeksrapport hier

Graag meer info over het project Actief en Gedeeld Burgerschap, klik hier