Ga naar de inhoud

Een nieuw verhaal, naar een nieuw normaal.
LEVL durft op verschillende niveaus van de samenleving problemen en uitdagingen te benoemen en werkt mee aan innovatieve oplossingen.

Het is onze missie om de bestaande expertise én energie samen te brengen binnen dynamische netwerken. Binnen deze netwerken werken we multidisciplinair en impactgericht samen met academici, het middenveld, overheden, bedrijven, en geëngageerde burgers. We bundelen en creëren kennis en onderzoeksresultaten en vertalen deze naar beleidsaanbevelingen en concrete acties in het werkveld. We houden daarbij de vinger aan de pols bij personen met een migratieachtergrond zelf, want we zijn ervan overtuigd dat oplossingen maar werken als ze gedragen zijn en ontwikkeld worden door de rechtstreekse actoren.

LEVL werkt nauw samen met een breed netwerk bestaande uit middenveldorganisaties, experten, overheden en academici in functie van specifieke en concrete uitdagingen om te komen tot een evenredige en evenwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond. Een oplijsting van het netwerk hieronder is dynamisch en niet exhaustief:

Agentschap Integratie en Inburgering, Ambrassade, ABVV, ACV, AIF+, ACERTA, Amnesty International Vlaanderen (en alle partners van het Stop Ethnic Profiling-platform), Bepax, Beweging.net, Bindus, BIRMM (VUB), BOEH, Cachet vzw, Çavaria, Commonslab, Demos, Decenniumdoelen, De Wakkere Burger, Dienst Diversiteit van de Vlaamse overheid, Ella vzw, FMDO, FMV, FURIA, Gastvrij Netwerk, Gezin en Handicap vzw, GRIP vzw, Hannah Arendt Instituut, Hand in Hand, HIVA (KULeuven), Internationaal Comité, IOM, J100, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Karamah EU, Kifkif, Lasso, LIGA voor mensenrechten, LIGO – Centra voor Basiseducatie, Merhaba, Napar-coalitie, Netwerk tegen Armoede, Nederlandstalige Vrouwenraad, Ouderspunt vzw, ORBIT vzw, Pleegzorg Vlaanderen, Roots, Samenlevingsopbouw, Sankaa, SERV, School zonder racisme, Steunpunt Diversiteit en Leren, The Shift, UNIA, VBJK, VDAB, Verso, VGC, VIVO, Vlaams Fonds Podiumkunsten, Vlaams Huurders Platform, VLOR, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, VOEM, VOKA, Vrij CLB Netwerk, VRT, UAV, UNIZO, Werkplek architecten.