Ga naar de inhoud

Wonen

Gelijke toegang tot huisvesting

LEVL engageert zich voor het recht op wonen. Samen met partners zoals het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Unia en SAAMO, dragen we bij aan de betere bescherming van slachtoffers van discriminatie. Om wonen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken, stimuleert LEVL met haar partners het beleid om maatregelen te nemen met betrekking tot kwaliteitsvol wonen. LEVL consulteert personen van buitenlandse herkomst met een focus op de nieuwe toewijzingsvoorwaarden in de sociale huisvesting, de taalvoorwaarden en lokale binding. LEVL informeert en adviseert vervolgens beleidsmakers, huisvestingsactoren en andere maatschappelijke actoren op verschillende niveaus. Ze verwerft beleidsimpact voor een gelijke toegang tot huisvesting.

In Vlaanderen en Brussel lopen mensen met een migratieachtergrond tegen heel wat drempels aan op het vlak van wonen. Het armoederisico voor niet-EU burgers ligt vandaag met 48% alarmerend hoog. Dit is vier keer hoger dan voor personen zonder migratieachtergrond (EU-SILC2019). Een gebrek aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting speelt een belangrijke rol in armoedesituaties, want het versterkt negatieve effecten in andere levensdomeinen zoals gezondheidszorg, scholing en werk. Niet alleen het gebrekkige aanbod, maar ook taalvereisten en voorrangsregels (zoals lokale binding of de erfenis van een bouwvallig huis in hun land van herkomst), bemoeilijken hun toegang tot een betaalbare woning. Het vinden van gepaste huisvesting is voor mensen met een migratieachtergrond die in armoede leven dan ook een grote kopzorg.

Discriminatie op de woonmarkt

‍Naast een hoger risico op armoede, krijgen mensen met een migratieachtergrond ook te maken met discriminatie en racisme op de woonmarkt. Tal van lokale praktijktesten hebben het probleem al in kaart gebracht. In samenwerking met de VUB (2018) toonden we aan dat op de Antwerpse huurmarkt 50% van de private verhuurders en 30% van de vastgoedmakelaars kandidaten met een Maghrebijnse naam benadeelden, in vergelijking met kandidaat-huurders met een Belgische naam. Wie een buitenlandse naam heeft, wordt minder vaak uitgenodigd voor een plaatsbezoek en ziet hun kansen op een goede woning snel vervliegen. Discriminatiegraad en -vorm kan ook verschillen voor specifieke groepen, zoals Roma of rondtrekkende groepen, of naargelang geslacht, gezinsgrootte, inkomstenbron etc.

Op welke manier denkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil beleidsmakers en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en impact op het beleid verwerven voor een gelijke toegang tot huisvesting. Iedereen heeft het recht op een degelijke huisvesting. 

Doel?

LEVL engageert zich voor het recht op wonen voor iedereen. Want of je een gezonde en betaalbare woning vindt, mag niet afhangen van je afkomst, culturele achtergrond, taal, naam of verblijfsstatus.