Ga naar de inhoud

Wonen

Gelijke toegang tot huisvesting

LEVL engageert zich voor het recht op wonen. Samen met partners zoals het Vlaams Huurdersplatform, Netwerk tegen Armoede, Unia en SAAMO, dragen we bij aan de betere bescherming van slachtoffers van discriminatie. Om wonen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken, stimuleert LEVL met haar partners het beleid om maatregelen te nemen met betrekking tot kwaliteitsvol wonen. LEVL consulteert personen van buitenlandse herkomst met een focus op de nieuwe toewijzingsvoorwaarden in de sociale huisvesting, de taalvoorwaarden en lokale binding. LEVL informeert en adviseert vervolgens beleidsmakers, huisvestingsactoren en andere maatschappelijke actoren op verschillende niveaus. Ze verwerft beleidsimpact voor een gelijke toegang tot huisvesting.