Ga naar de inhoud

Genuanceerde beeldvorming en media

Beeldvorming van personen van buitenlandse herkomst

Wat zijn de uitdagingen?

Grote mainstream media spelen een belangrijke rol inzake beeldvorming. Meer diversiteit voor en achter de schermen, de microfoon, bij en in kranten en bladen kan bijdragen aan het normaliseren en (h)erkennen van diversiteit als een meerwaarde. Zo onderzocht een studie in opdracht van Mediawijs de kloof tussen jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia en dat als ze aan bod komen, dat vaak in een negatieve context gebeurt. Ander onderzoek toont aan hoe media over migranten en vluchtelingen een zeer problematisch en eenzijdig beeld schetsen (Van Gorp, Van Hove, Figoureux & Vyncke, 2020). Nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond komen nog te vaak voor bij negatieve berichtgeving of met betrekking tot diversiteit- en migratiethema’s. Ook sociale media spelen een steeds grotere rol in hoe er wordt gedacht over mensen met een migratieachtergrond. De echokamers van het internet versterken de segregatie en dreigen clichés en vooroordelen te versterken. Steeds vaker wordt er aangezet tot haat en zelfs geweld. 

Op welke manier denkt LEVL aan oplossingen?

LEVL wil via haar expertise en vele netwerken beeldmakers, beleidsactoren en maatschappelijke actoren op verschillende niveaus informeren, overtuigen en sensibiliseren voor een genuanceerde beeldvorming van onze superdiverse samenleving. 

Doel?

LEVL wil via een samenwerking met partners die hetzelfde doel beogen de (mainstream) media opentrekken voor alle burgers. Een genuanceerde beeldvorming kan enkel bestaan mits gelijkwaardige en evenredige participatie van mensen met een migratieachtergrond in de media. Voor en achter de schermen, de micro, bij of in de krant. Dit draagt bij tot een eerlijkere, genuanceerdere en diepgaande berichtgeving over onze superdiverse samenleving.