Ga naar de inhoud

In welke organen vertegenwoordigen we personen van buitenlandse herkomst?

Partners waarmee we regelmatig overleg hebben en waar we de stem van personen van buitenlandse herkomst vertegenwoordigen:

Other Talk

Other Talk is een driejarig programma van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, met als doel nuance in het gepolariseerde migratiedebat in Vlaanderen te brengen.

Stakeholdersforum VRT

Het Stakeholdersforum van de openbare omroep is een structureel ‘belangenoverleg’ met hogescholen, universiteiten en uiteraard belangenorganisaties die expertise hebben over thema’s als leeftijd, seksuele geaardheid, gender, herkomst, handicap en armoede. Dit overleg draagt bij tot een evaluatie van de monitoring en de opmaak van het jaarlijks actieplan diversiteit. LEVL neemt hieraan deel om de stem van personen van buitenlandse herkomst over media te laten horen.