Ga naar de inhoud

Rapporten en aanbevelingen

Wonen, een basisrecht voor iedereen

Personen met een buitenlandse herkomst hebben gemiddeld een minder gunstige woonsituatie dan personen zonder een buitenlandse herkomst. Dit heeft te maken met verschillende uitsluitingsmechanismen, zoals een hoger armoederisico, lager inkomen, minder werkzekerheid, onzeker verblijfstatuut, discriminatie en/of uitsluiting. Om zicht te hebben op de ervaringen en perceptie van nieuwkomers organiseerden we in samenwerking met enkele partners een algemene bevraging (survey, groepssessies en individuele gesprekken).

Hiervoor werkten we samen met het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas en IN-Gent. De agentschappen verspreidden onze digitale survey, waardoor we nieuwkomers konden bereiken om hen te bevragen rond hun woonnoden. Daarnaast bezorgden ze ons contactgegevens van leerkrachten Maatschappelijke Oriëntatie, zodat klassen bezocht konden worden.

Dankzij deze bevraging slaan we met Sam vzw, ORBIT vzw, het Vlaams Huurdersplatform, Welzijnszorg en het Netwerk tegen Armoede de handen in elkaar om samen te werken rond het recht op wonen voor iedereen, meer specifiek nieuwkomers.

> Lees ons dossier rond Wonen hier

Praktijktesten op de Gentse woningmarkt

> Lees ons dossier over sensibiliserende en juridische praktijktesten op de Gentse woningmarkt

Discriminatie op de huurwoningmarkt van Sint-Niklaas

> Lees ons rapport rond discriminatie op de huurwoningmarkt van Sint-Niklaas